NAVIGÁCIA

 • Letná škola ekonómie 2015

  Už od roku 1996 poskytuje Nadácia F. A. Hayeka vybraným študentom a stredoškolským učiteľom možnosť zdokonaliť sa v oblasti ekonómie, získať odpovede na všetky ekonomické a spoločenské otázky, rozvinúť svoje vodcovské zručnosti a načerpať inšpiráciu do ďalšieho profesijného života. Tohto roku sa LŠE v nádherom prostredí Remata Ráztočno zúčastnila naša učiteľka Tatiana Škodová.

  Letná škola ekonómie je týždenný vzdelávací program, ktorý počas 6 dní poskytne možnosť stretnúť sa s poprednými ekonómami zo Slovenska, stretnúť mladých úspešných podnikateľov s rozmanitými príbehmi a nekonečnou túžbou niečo dosiahnuť, vymeniť si svoje názory a skúsenosti s kolegami. Letnú školu obohatili aj zahraniční hostia.

 • Súčasný anglický jazyk pre učiteľov

  V termíne 26. júla – 8. augusta 2015 sa naša učiteľka Tatiana Škodová zúčastnila dvojtýždňovej vzdelávacej aktivity, ktorá podporuje kľúčové závery vyžadované Stratégiou Európa 2020. Vzdelávanie bolo financované v rámci programu EÚ Erasmus +. Tešíme sa, ako svoje nové poznatky a skúsenosti využije na hodinách anglického jazyka.

  Pre koho bol tento kurz?

  Skúsených učiteľov s vysokým štandardom ovládania anglického jazyka, ktorí vyučujú študentov na stredných školách.

  Výsledky kurzu

  • zlepšenie zapojenia učiacich vo vyučovaní, ktoré podporí schopnosť zapamätania si vo vzdelávacom kontexte,

  • zdokonalenie kľúčových kompetencií a pracovných zručností účastníkov,

  • príležitosť pre šírenie dobrej praxe medzi ostatnými učiteľmi na miestnej a národnej úrovni po uskutočnení kurzu,

  • zlepšenie porozumenia metódam podpory zlepšovania kvality vyučovania a učenia sa,

  • príležitosť presadzovať inovatívne metódy vyučovania a učiteľskej praxe na medzinárodnej úrovni,

  • rozvíjanie lingvistických zručností a interkultúrneho povedomia,

  • skvalitnenie medzinárodnej spolupráce a rozvoja vo vzdelávaní.

  Ciele kurzu

  • doplniť poznatky účastníkov o najmodernejšie informácie o súčasných trendoch v používaní modernej angličtiny,

  • rozšíriť znalosti o idiomatický a hovorový jazyk,

  • poskytnúť jazykový rozvoj a tréning,

  • prezentovať praktické nápady a techniky na vyučovanie tém pokrytých osnovami.

   

  Program kurzu

  • Kurz bol vyučovaný prostredníctvom sledu neformálnych prednášok, seminárov a workshopov.

  Témy zahŕňali:

  • vplyv spoločenských a kultúrnych zmien na modernú angličtinu,

  • využívanie autentických materiálov vo vyučovacom procese,

  • politická korektnosť,

  • trendy v lexikálnych zmenách a nové slová,

  • zmeny v jazyku,

  • jazyk tínedžerov,

  • slang a idiomy,

  • variety anglického jazyka.

    

   Kurz sa uskutočnil v univerzitnom areáli pre učiteľov – Bell Teacher Campus v Cambridge nachádzajúcom sa na fakulte Homerton College, ktorá je súčasťou University of Cambridge. Homerton College je mimoriadne krásna fakulta na nerušenom zalesnenom pozemku s jednoduchým prístupom do centra Cambridge. Má prvotriednu učebnú a spoločenskú vybavenosť. Vyučujúci v Bell Teacher Campus sú všetci vysokokvalifikovaní, mnohí z nich sú autori materiálov a prednášajú na konferenciách. Popoludní sa účastníci zúčastňovali na konferenciách, zapájali sa do mnohých zaujímavých workshopov, diskusií o kultúre a špeciálnych prednášok prominentných prednášajúcich.

 • 50th Intersteno congress 2015 Budapest Corvinus University - 18 - 24 July 2015

  Opäť obrovský úspech našich - v súčasnosti už bývalých žiakov, teda absolventov OA Hlohovec - Braňa a Daniela Beňovičovcov. Zúčastnili sa 50-teho Medzinárodného kongresu INTERSTENO, ktorý sa konal v Budapešti, 14. 07. - 24. 07. 2015. Žiaľ, Ministerstvo školstva SR reprezentantov SR finančne nepodporilo a tak sme boli nútení zháňať finančnú podporu od sponzorov. Keďže škola je členom združenia Interinfa SR vo Zvolene, združenie účasť oboch reprezentantov podporilo nemalou finančnou sumou. Na ich účasť prispel aj bývalý primátor mesta Hlohovec - Peter Dvoran a taktiež ich finančne podporil starosta rodnej obce dvojičiek Červeník, Marián Mihálik. 

  Nech sa páči, kliknite na odkaz a pozrite si výsledky http://www.intersteno2015.org/ , otvorte Competition results, Text production – JUNIORS - standard keyboard.

  Srdečne blahoželáme! 

 • Hurá na prázdniny!

  Za nami je ďalší, mimoriadne úspešný školský rok. Okrem toho, že sme boli zapojení do  projektov celoživotného vzdelávania Comenius a Erasmus, v rámci ktorých sa naši žiaci dostali do Poľska, Anglicka a na Cyprus, zvíťazili sme i v projekte Euroscola a 27 žiakov a 3 učiteľky dostali možnosť zúčastniť sa návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Bratia Beňovičovci žali úspechy v Celoslovenskej súťaži v spracovaní informácií na počítači a i ďalší študenti nás vzorne reprezentovali  vo viacerých oblastiach (Župná  olympiáda, Hollého pamätník, Genius logicus, Online ekonómia, olympiády v cudzích jazykoch a účtovníctve, charitatívna činnosť...). Všetkým preto patrí veľké poďakovanie a prianie, aby ste dva  mesiace zaslúženého oddychu využili čo najlepšie a aby sme sa v septembri všetci zišli oddýchnutí, plní elánu a chuti do ďalšej práce.

 • Online učebnica ekonómie

  Blahoželáme úspešným absolventom e-learningového programu Online učebnica ekonómie:

  Matej Michalka, 1.B

  Nikola Dávideková, 4.A

  Simona Mikulášová, 4.A

 • Stredoškolské hlohovecké hry mládeže

   V týždni od 01. 06. do 05. 06. sme spolu so SOŠ technickou zorganizovali Stredoškolské študentské      hry mládeže. A opäť sme neodišli bez medailových umiestnení. Priebeh podujatia v duchu fair play si  môžete pozrieť v galérii.

   http://oahlohovec.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=55

   

   

  Výsledková listina:

  MINIFUTBAL chlapci 2. miesto

  BASKETBAL dievčatá  3. miesto

  BASKETBAL chlapci 2. miesto

  ATLETIKA

  skok do diaľky     2. miesto Prosnanová Zuzana  4,19 m

  skok do výšky     2. miesto Pluhárová Paulína 135 cm

                                     1. miesto Krajinčák Dominik 175 cm

  100 metrov            3. miesto Prosnanová Zuzana 14,99 s

  vrh guľou                3. miesto Čirka Michal 11,59 m

   

  Školu bez umiestnenia reprezentovali: chlapci vo florbale,

  v atletike: 

   v skoku do diaľky Denis Billa, Lukáš Fink, Dominik Krajinčák, Kristína Froncová, Erika Mečírová, Kristína Froncová, Nikola Nevydalová; 

  v behu na 100 metrov Dávid Pánis, Dominik Krajinčák, Erika Mečírová, Kristína Orichová;

  vo  vrhu guľou Tomáš Ševčík, Romana Sláviková, Miriam Škodová, Natália Motáliková;

  v behu na 800 m Alexandra Molnárová, Lucia Mečírová;

  v behu na 1500 m Róbert Krajčovič.

   

 • Voľné miesta do 1.ročníka v šk.r.2015/2016

  Záujemcom z radov deviatakov, ktorí neboli prijatí na štúdium na strednej škole v 1.kole prijímacieho konania oznamujeme, že na Obchodnej akadémii Hlohovec sú ešte voľné miesta. Druhé kolo prijímacích skúšiek sa bude konať 16.júna 2015. Viac informácií dostanete na tel.číslach 7301640, 7421427.

 • Výsledky školského kola olympiády Mladý účtovník

  Dňa 02. 06. 2015 sa zúčastnilo školského kola olympiády Mladý účtovník 11 žiakov. V kategórii žiakov 3. ročníka sa umiestnili:

    1. miesto Lenka Pagáčová III. B

    2. miesto Edo Kamendy III. B

    3. miesto Nina Kelemenová III. B

  V kategórii žiakov II. ročníka:

  1. miesto Lucia Mečírová II. A

  2. miesto Martin Slezák II. a

  3. miesto Katarína Žemlová II. B

  Víťazom srdečne gratulujeme.

 • Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie - VÝSLEDKY

  7. mája 2015 - 16 žiakov našej školy absolvovalo Štátnu skúšku z písania na počítači a korešpondencie. Odborným garantom skúšky je Ekonomická univerzita v Bratislave. Hoci sa skúšky zúčastnilo pomerne málo žiakov, môžu byť právom na seba hrdí. Všetci ju úspešne zvládli a na vysvedčeniach sú známky iba výborne a veľmi dobre. Úžasné! Blahoželáme. :-) Tu sú mená tých, ktorí svoju prvú veľkú skúšku zvládli úspešne:

  Marcela Brocková, Eduard Kamendy, Nina Kelemenová, Sabína Kunáková, Natália Moravanská, Natália Motáliková, Lucia Oravcová, Lenka Pagáčová, Róbert Polakovič, Karolína Petríková, Eva Rapantová, Lívia Rybecká, Natália Strapáková, Veronika Šantavá, Marek Šugra, Simona Tomaščíková.

   

 • Our school, our town, our country - eTwinning

  Zúčastnite sa mini anketky v našom eTwinningovom projekte Our school, our town, our country, ktorou chceme zistiť ako sa nám žije v jednotlivých krajinách: 
  https://docs.google.com/forms/d/1mJHwrNMPlihtXjBFMcF1kEz2G5RjDzGz7fDte3UQLk8/viewform?usp=send_form 
   
  Náš projekt si môžete pozrieť aj na FB: 

  https://www.facebook.com/pages/Etwinning-Project-Our-school-our-town-our-country/806897932728910?fref=ts

 • A sú preč

  V pondelok 25. 5. sme im odovzdali maturitné vysvedčenia, poniektorí utreli z líca ukradomky slzičku, posledné zbohom a sú preč. Naši štvrtáci, naši maturanti. Srdečne im blahoželáme a želáme do ďalšieho života veľa úspechov a čo najviac dôvodov na úsmev. V našich srdciach a spomienkach majú navždy svoje nezameniteľné miesto. Na rozlúčku z "tvorivej dielne" Branislava a Daniela:            https://youtu.be/aNETbhu2-nU

 • Prechádzka so seniormi

  Zariadenie pre seniorov Humanus v spolupráci s Obchodnou akadémiu Hlohovec zorganizovali dňa 13. mája 2015 spoločnú vychádzku seniorov a našich študentov (z tried I. B a III.B). Žiaci sprevádzali seniorov na vozíkoch a pomáhali im prejsť z Hollého ulice do Pánskej záhrady a späť. Po prechádzke okolo jazierka si zúčastnení spravili prestávku pri amfiteátri, kde si mohli vypočuť pripravenú prednášku o histórii nášho mesta. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým pracovníkom a klientom DSS Humanus za príjemné dopoludnie strávené s našimi staršími občanmi, ktoré bolo obojstranne obohacujúce.

 • Výsledky prijímacích skúšok

  Výsledky prijímacích skúšok (prijatí žiaci) nájdete v module Prijímacie skúšky na ľavej lište. Prijatým žiakom blahoželáme, zasielame im rozhodnutie o prijatí, zápis do 1.ročníka šk.r.2015/2016  sa bude konať vo štvrtok, 21.mája 2015.

   

 • Mladý účtovník

  Dňa 2. júna 2015 (utorok) sa uskutoční školské kolo olympiády "Mladý účtovník". Prihlásiť sa môžu  žiaci 2. a 3. ročníka u Ing. Seewaldovej do 31. 05. 2015. Príďte si overiť svoje vedomosti, ktoré ste počas školského roka  nadobudli.

 • Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie

  Tí študenti, ktorí sú rýchli v písaní na počítači a zruční v tvorbe korešpondencie majú 7. mája 2015 príležitosť overiť si a potvrdiť svoje schopnosti na štátnej skúške. Organizuje ju Ekonomická univerzita Bratislava, koná sa u nás v škole a zúčastní sa jej 15 žiakov. Držíme päste a veríme, že v nej všetci uspejú.  

 • Zúčastnili sme sa Medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO

  4. a 5. mája 2015 sa 26 našich žiakov zapojilo "Medzinárodnej internetovej súťaže". Súťažili v odpisoch textu nielen v materinskom jazyku, ale viacerí z nich i v anglickom jazyku. Celkové umiestnenie bude známe až po ukončení súťaže, t. j. 13. 05. 2015. Zatiaľ vieme iba priebežné poradie. Niektorí z nich prekonali svoje osobné rekordy. 

  Tu sú mená tých, ktorí súťažili: 

  I. A - Klára Kaničárová, Nina Kunáková, Kristína Peťovská, Simona Krivdová Peter Kúdela, Miriam Škodová

  II. A - Martin Slezák, Lucia Mečírová

  II. B - Veronika Chalányová, Terka Hužovičová, Denis Sedláček, Patrik Koleno

  III. A - Marcela Brocková, Matej Holan, Sabína Kunáková, Natália Motáliková, Natália Strapáková, Karolína Petríková, Marek Šugra, Lívia Rybecká, Simona Tomašíková

  III. B - Lenka Pagáčová

  IV. A - Adam Zámečník, Simona Mikulášová

  IV. B - Braňo Beňovič, Daniel Beňovič

 • Ideme na Majstrovstvá Slovenska

   ďalšie športové úspechy nedali na seba dlho čakať Atletika: Dominik Krajinčák 1. miesto skok do výšky, Denis Billa 2. miesto skok do ďiaľky,  Erika Mečírová 6. miesto beh na 100 metrov. Kolektívne športy: zo štyroch družstiev Trnava, Dunajská Streda, Vrbové a my - samozrejme 1. miesto v hádzanej. DRŽTE nám palce na celoštátnom kole.....

 • Hollého pamätník

   Na regionálnom kole sa podarilo Alexandre Molnárovej z 1. A získať 1. miesto a postúpiť tak do krajského  kola, ktoré sa uskutoční 29. 04. Konkurencia je vysoká, tak zlom väz...

 • Župná olympiáda

  Naši žiaci nás budú reprezentovať na Župnej olympiáde v atletike a v hádzanej. Držme im spolu palce...

 • "Mladý účtovník"

  Dňa 27. marca 2015 sa regionálneho kola olympiády Mladý účtovník zúčastnili žiaci IV. B triedy: Branislav Beňovič  a Erika Mečírová. Súťažilo 43 žiakov. Spracovávali súvislý príklad z účtovníctva v programe OMEGA a riešili krátky teoretický test. Branislav sa umiestnil na 11. mieste a Erika na 13. mieste. Blahoželáme.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
  Tehelná 4, 920 01 Hlohovec
 • Sekretariát: 033/7301640
  Riaditeľka : 033/7320584
  Zástupkyňa RŠ: 033/7421427
  Hospodársky úsek: 033/7320576
  Jedáleň: 033/7301499
  Mail: oahc@zupa-tt.sk
  Web: www.oahlohovec.edupage.sk

Fotogaléria