Kontakt Mapa Vedenie školy Učitelia Neped. zamestnanci Triedy Žiaci Štatistika

 • S projektom COMENIUS v Poľsku

  Po partnerských návštevách v Anglicku a Belgicku sa naši žiaci v sprievode Ing.Lívie Černušákovej a Ing.Jany Fuliérovej v týchto dňoch zúčastňujú pracovnej návštevy v poľskom meste Pila. Od 2.do 6.apríla 2014 sa tam koná ďalšia naplánovaná mobilita - medzinárodné stretnutie reprezentantov partnerských škôl z Anglicka, Belgicka, Poľska, Cypru a Slovenska  venované vplyvu médií na naše názory o rovnoprávnosti v rôznych oblastiach života. Okrem workshopov k tejto tematike budú mať žiaci možnosť spoznať významné poľské mestá Poznaň a Toruň, nadviazať nové medzinárodné priateľstvá a zlepšiť svoje jazykové zručnosti z anglického jazyka, ktorý je pracovným jazykom celého projektu. Všetky výdavky spojené s realizáciou projektu sú hradené z prostriedkov Európskej komisie prostredníctvom Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu.

 • Naša škola v Hlohovskej televízii

   

  Skvelú reportáž o našich úspešných študentoch si môžete pozrieť vo vysielaní Hlohovskej televízie z 12.týždňa.

 • Global Money Week aj u nás na škole

  So žiakmi našej školy sme sa v dňoch 13. a 14. marca 2014 zapojili do celosvetovej iniciatívy Global Money Week. A čo sme robili v rámci Svetového týždňa peňazí? Hovorili sme spoločne o peniazoch...

  Z ponúknutých aktivít sme si vybrali "Aktivity pre svoju komunitu", konkrétne zorganizovanie workshopu pre mladších spolužiakov. Tejto úlohy sa zhostili žiaci 3.A triedy, ktorí na hodinách Manažmentu osobných financií pripravili jednotlivé aktivity. Pozvali sme si žiakov 1.A a 1.B ako účastníkov pripraveného Kurzu základnej finančnej gramotnosti. Ako diváci sa zúčastnili aj žiaci 2.B triedy. 

  Na konci dostali účastníci kurzu certifikáty, ktoré však neboli zadarmo. Prvým stupienkom k úspešnému absolvovaniu kurzu bol interaktívny test o eure, v ktorom si overili svoje vedomosti o peniazoch, ktoré nosíme v peňaženke. Milým spestrením bolo priraďovanie exotických mien príslušným krajinám v závere testu. Nasledovala voľba Miss €urová Minca. Prvákov najviac zaujali mince v hodnote 2 €. Prvé priečky obsadili mince zo Slovenska, Nemecka, Francúzska a Talianska. Pobavila aj poučila nás Hra o ochranných prvkoch bankoviek z web stránky Európskej Centrálnej Banky. Na koniec sme si nechali prednášku Ako zabrániť prievanu v peňaženke? Výdavky pod kontrolou. Tú úplne úžasne naštudovala, pripravila a odprezentovala Nikola Dávideková. Naši prváci sa dozvedeli veľa užitočných vecí o úveroch, úrokoch, nakupovaní, právach spotrebiteľa, študentských účtoch. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí toto milé podujatie pripravili, aktívne sa zúčastnili a aj bratom Beňovičovým, ktorí doladili vizuálnu stránku prezentácií, hlasovacích lístkov a certifikátov. Prvákom sa akcia páčila a naučili sa nové veci a pojmy, ktoré určite využijú v bežnom živote.

                                       

 • "Mladý účtovník"
  17. 3. 2014

  Dňa 20. februára sa 9 najlepších účtovníkov z 3. a 4. ročníka zúčastnilo školského kola olympiády "Mladý účtovník". Riešili súvislý príklad formou predkontácií. V programe OMEGA ho následne riešili už len dvaja tretiaci, ktorí sa učia pracovať v tomto programe na hodinách účtovníctva, cvičnej firmy praktikum a v rámci krúžku OMEGA.  Na prvých troch miestacdh sa umiestnili:

  1. miesto Erika Mečírová, III. B

  2. miesto Branislav Beňovič, III. B

  3. miesto Matej Mesároš, IV. B

  Všetkým srdečne blahoželáme. Erike a Brankovi, ktorí našu školu budú 24. 03. 2014 reprezentovať na regionálnom kole olympiády z UCT v Bratislave, držíme palce.

 • Zaujímavá prednáška

  Na veľmi zaujímavej a poučnej prednáške sa dňa 13.marca 2014 zúčastnili žiaci 4.ročníka. Kpt.Mgr.Zita Jakubčáková z Oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva PZ v Trnave im priblížila problematiku obchodovania s ľuďmi. Po spoločne zhliadnutom filme a následnej prednáške sa rozprúdila debata, ktorá potvrdila aktuálnosť tejto problematiky ako aj záujem žiakov o ňu.

 • Žiaci Obchodnej akadémie Hlohovec najlepší na Slovensku!

  11. 03. - 12. 03. 2014 sme boli na juhu Slovenska, v oblasti, kde viac počuť maďarský jazyk ako slovenčinu. Cítili sme sa však príjemne. Pani riaditeľka a všetci zamestnanci, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k zorganizovaniu súťaže pre stredoškolskú mládež, vytvorili veľmi príjemné, priam rodinné prostredie. V Obchodnej akadémii vo Veľkom Mederi sa zišli tí najlepší, najtalentovanejší, najzanietenejší žiaci, ktorí už niekoľko rokov zo svojho voľného času študentského života venujú práci s počítačom. Od nás zo školy do celoslovenského kola 48. ročníka súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií napočítači postúpili a reprezentovali nás opäť naše výnimočné dvojičky - Branislav a Daniel Beňovičovci. Chalani súťažili v 1. disciplíne - písanie na počítači. Domov odchádzali nie pyšní, ale hrdí na svoj výkon, ktorý dosiahli vďaka svojej usilovnosti a dlhým hodinám trénovania, písania...

  Tu je ich umiestnenie:

  1. miesto Branislav Beňovič - bravúrny výkon 549,2 čistých úderov za minútu a 2. miesto Daniel Beňovič - výkon 457,2 čistých úderov za minútu.

  Braňo si už stabilizoval svoj výkon nad 500 úderov a Daniel výkon taktiež stabilizoval, ale predovšetkým zlepšil svoju presnosť. Za všetkým je ich snaha, odhodlanie byť nie priemernými, ale byť špičkou vo svojej disciplíne. Obaja chalani sú veľmi skromní a vďační za každú odbornú radu a pomoc.

  Okrem písania sa začali venovať aj Wordprocessingu. Braňo sa v krajskom kole umiestnil na fantastickom 2. mieste, Daniel na 5. mieste. Žiaľ, v 48. ročníku žiaci nemali možnosť pokračovať - v tejto pre Slovenskú republiku mladej súťažnej disciplíne - v celoslovenskom kole. Na Slovensku sa táto disciplína zrodila len pred rokom a žiaľ, hoci sú žiaci odhodlaní venovať sa Profesionálnemu spracovaniu textu, tento rok nemali možnosť svoju zručnosť na celoslovenskom kole preukázať. Veríme, že tak bude v budúcom ročníku.

  Obom chalanom blahoželáme a odkaz pre nich - LEN TAK ĎALEJ - SME NA VÁS HRDÍ :-)

 • Kultúrne poukazy

  V uplynulých dňoch všetci žiaci a učitelia našej školy dostali kultúrne poukazy. Tri zo štyroch poukazov môžu byť použité na ľubovoľné kultúrne podujatie okrem filmového predstavenia (využívame ich napr.pri výchovných koncertoch). Jeden zo štyroch poukazov je možné uplatniť na filmové predstavenie, alebo iné ľubovoľné kultúrne podujatie. Všetky potrebné informácie ohľadom použitia kultúrnych poukazov, ako aj o fungovaní programu Kultúrne poukazy nájdete na  www.kulturnepoukazy.sk

 • Logo, navrhnuté Danielom Beňovičom sa stalo oficiálnym logom Comenius projektu "Equalities".

  Po viacstupňovom hlasovaní v zúčastnených školách v Spojenom kráľovstve, Belgicku, Poľsku, na Cypre a na našej obchodnej akadémii sa výhercom súťaže v silnej konkurencii ostatných návrhov stalo naše logo.

  Daniel, gratulujeme!!!

 • Zamyslenie sa po jarných prázdninách...

   

  Kto sa dnes tešil do školy? Málokedy sa stane, že niekto po takejto otázke zodvihne ruku. A ako len v tej škole vydržať sedem hodín?

  Sme priveľmi pohodlní.  Dnes si ľudia nemôžu dovoliť nevzdelávať sa. Ale ako sa vzdelávať s chuťou a radosťou?

  Tým tajomstvom je silná motivácia.“ Zasa tá motivácia“, povzdychnú si možno niektorí z nás. Čo motivuje našich žiakov? Samozrejme mať úspech. Nemyslím teraz mať dobré známky. Práve známkovanie často  ničí tvorivosť v škole.

  Naša sila je v tom, že nie sme tu ako jednotlivci. Vieme sa rozprávať, pomôcť iným, aby aj oni niečo robili. Učíme sa diskutovať, vypočuť sa navzájom...Tak spolu dokážeme zmeniť aj všedný deň na zaujímavý a plný radosti. Zdokonalia sa i naše medziľudské vzťahy. Aby človek prežíval radosť, je dôležitá potreba uznania. Ako ju vyjadriť? Pochvalou, záujmom o osobu iného. Zaujíma ma, čo chce ten druhý? Čo si myslí? Čo je pre neho dôležité?

  Verím, že každý z nás je naozaj špecifický. Každý má nejaké jedinečné schopnosti. Einstein bol presvedčený, že na svete neexistuje človek, od ktorého by sa nemohol niečo naučiť. Všimnime si, že je to tak. Učme sa navzájom. Prejavme i v škole svoju originalitu. Nezabudnime tiež prejaviť uznanie iným.

  Špecializácia sa dá vždy doučiť. Kľúčové v živote sú však osobnostné charakteristiky. V tom je životný úspech a šťastie. Kto by nechcel byť šťastný?

  AB

 • Hlasovanie o logu projektu Comenius

  Vrámci série medzinárodných  hlasovaní  o logo projektu Comenius sa stretla aj naša školská komisia zástupcov všetkých tried, aby v tajnom hlasovaní vybrala najlepšie logo zo 4 možností (výherné logo z  Belgicka, výherné logo z Poľska, výherné logo z Cypru a výherné logo zo Spojeného kráľovstva). Kedže podľa vopred dohodnutých pravidiel každá krajina hlasovala len o výhercoch z ostatných 4 krajín, ani my sme nemohli do hlasovania zapojiť logo, ktoré vyhralo u nás. Priebeh hlasovania všetky krajiny zdokumentovali aj na videu.

  Ako sa volilo na našej OA, ktoré profesionálne a s ľahkosťou  (samozrejme v angličtine) moderovala  Michaela Štofová (4. A), odrežíroval Dominik Skoumal (3. B) a technicky zabezpečoval Branislav Beňovič (3. B) si môžete pozrieť na https://www.youtube.com/watch?v=dPXeCB8lN2M&feature=youtu.be

  Kto teda vyhral v našej komisii? 

  1. miesto: Cyprus (tesne pre Poľskom)

  Zároveň ďakujeme všetkým členom komisie za zodpovedný prístup k voľbám.

   

   

   

 • Náš projekt COMENIUS má novú stránku

  Jednou z našich úloh v medzinárodnom projekte COMENIUS -  školské partnerstvá, s partnerskými školami v Belgicku, Poľsku, Anglicku a na Cypre, bolo vytvoriť webovú stránku celého projektu. Tejto úlohy sme sa vďaka bratom Beňovičovcom zhostili na výbornú a výsledok ich práce, ako i infomácie o celom projekte si môžete pozrieť na http://www.comenius-equalities.tk/

 • Krajské kolo - SIP
  6. 2. 2014

  Organizáciou krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači bola Krajským školským úradom tento rok poverená Obchodná akadémia Senica. Samozrejme, že sa súťaže zúčastnili aj naši žiaci. Dvojičky Branislava a Daniela Beňovičovcov snáď ani netreba predstavovať. Ich mená sa postupne dostali nielen do povedomia našich žiakov, ale i žiakov a učiteľov z celého Slovenska.

  Súťažili v dvoch disciplínach. Výsledky prvej súťažnej disciplíny – písanie na počítači – už vieme. Braňovi sa podarilo prekonať magickú 500! Písal rýchlosťou 506,6 čistých úderov za minútu so 100 %-nou presnosťou. Je to priam bravúrny výkon! Jasné, že sa stal absolútnym víťazom :-). Daniel mal ťažký deň, zobudil chorý. Napriek tomu išiel súťažiť a zabojoval. Nepodarilo sa mu síce písať svojou štandardnou rýchlosťou (včera pri tréningu písal 480 čistých úderov), ale podarilo sa mu umiestniť v prvej trojke najlepších. Obsadil 3. miesto s výkonom 384,8 čistých úderov za minútu.

  Výsledky wordprocessingu zatiaľ nevieme. Budú známe v priebehu jedného týždňa.

  Chalani, blahoželáme...

 • Olympiáda z účtovníctva

  Dňa 21. 02. 2014 sa uskutoční školské kolo olympiády z účtovníctva pre žiakov 3. a 4. ročníka v učebni IVT3. Žiaci predkontujú všeobecný účtovný denník a následne spracujú zadanie súvislého príkladu v programe OMEGA. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Ing. Seewaldovej do 20. 02. 2014. Dvaja najúspešnejší riešitelia budú reprezentovať školu na regionálnom kole olympiády z UCT v Bratislave v marci 2014.

 • Odborná prax v Londýne - skutočný zážitok

   

  Dva nezabudnuteľné týždne v metropole Veľkej Británie  prežilo v decembri minulého roka 15 žiakov a 2 sprevádzajúce učiteľky z našej školy. Z iniciatívy riaditeľky školy Mgr.Kataríny Turzovej a PaedDr.Ing.Tatiany Škodovej Phd. bol naplánovaný  a úspešne zrealizovaný projekt celoživotného vzdelávania Leonardo pod názvom  „Odborná prax v Londýne – skutočný zážitok“. Cieľom projektu bolo nadobudnutie priamej skúsenosti s pracovnou praxou v zahraničí, rozvoj odborných vedomostí, zručností a kompetencií, posilnenie európskej dimenzie vzdelávania, zlepšenie jazykových zručností žiakov a ich východiskového postavenia na európskom trhu práce. Okrem pracovných povinností čakalo na žiakov i veľa iných zážitkov, či už to bolo ubytovanie a stravovanie  v anglických rodinách, alebo sprievodný kultúrny program zameraný na spoznávanie histórie, súčasnosti a kultúrnych pamiatok Londýna. Účasť v projekte bola pre žiakov i učiteľov nesmierne motivujúca a potvrdila, že naši žiaci sú schopní úspešne sa začleniť i do medzinárodného a interkultúrneho pracovného prostredia. Každý žiak okrem certifikátu partnerskej organizácie ADC College získal aj Europass -  Mobilita, ktorý pomôže žiakom otvoriť bránu k práci, alebo vzdelávaniu v Európskej únii.

   

   

   

 • Novinky v projekte Comenius - vyhodnotenie súťaže "logo" a videodenník

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do školského kola súťaže o najkrajšie logo projektu Comenius. Zároveň gratulujeme výhercovi Danielovi Beňovičovi z triedy III. B. Vytvoril veľmi kreatívne, výtvarne i technicky pozoruhodné logo, ktoré urobilo na našu školskú porotu naozaj dojem!

   

  Veríme, že toto logo nás bude výborne reprezentovať aj  v ďalšom, medzinárodnom kole, do ktorého sa zapoja aj partneri zo Spojeného kráľovstva, Belgicka, Poľska a Cypru. Držme mu palce!

   

  A nech sa páči, ak ste si ešte nestihli pozrieť milé a vtipné spracovanie pracovného videodenníka z 1. pracovného týždňa v projekte, ktorý prebehol v  Anglicku, tu je link na video vytvorené našim "kameramanom" Dominikom Skoumalom z triedy III. B:  http://www.youtube.com/watch?v=ZLyj9Lm3bIQ

   

 • Pozvánka na benefičný koncert

  Všetkých záujemcov a ľudí dobrej vôle srdečne pozývame na benefičný koncert, na ktorom budú vystupovať aj známe tváre z našej školy. 

 • Reportáž z DOD a o projekte COMENIUS v Hlohovskej televízii

  Reportáž o tom, ako to na našej škole vyzeralo počas tohtoročného Dňa otvorených dverí a o tom, aká úspešná je naša škola pri zapájaní sa do projektov celoživotného vzdelávania COMENIUS a LEONARDO, si môžete pozrieť vo vysielaní Hlohovskej televízie.

  http://www.hcregion.sk/hcregion.php?lng=sk&docid=155&adr=201312_49_obchodna_akademia

 • Zapojili sme sa do projektu KomPrax
  Interaktívna akcia s podporou fondov EU - tvorba projektov KomPrax je ďalšou úspešnou aktivitou, ktorá sa uskutočnila na našej škole 21.11.2013. Aktivita podporuje začlenenie študentov do bežnej ekonomickej praxe.
  Takmer 100 študentov 2.a 3. ročníka našej školy v rámci 1. etapy tejto aktivity, dostalo bezplatné vzdelávanie formou zážitkového učenia,vedené profesionálnymi facilitátormi.
  Študenti dostali informácie , ako sa zapojiť do projektu KomPrax, informácie o možnosti realizovať malý projekt do výšky 200 eur, ktorý môžu realizovať v škole i mimo nej, napr. formou úpravy triedy, športového , či kultúrneho podujatia atď.
  Súčasťou ďalšej fázy  je bezplatné vzdelávanie počas 3 víkendov v 3,4-hviezdičkovom hoteli v Trnave, kde sa študenti reálne zapoja do prác na projekte.

  Podmienkou pre ďalšiu spoluprácu je , aby ste sa prihlásili na niektorej z web stránok : www.iuventa.sk,www.komprax.sk.

 • Medzinárodná súťaž o logo

  Vytvor logo nášho nového  Comenius  projektu. Ak získaš 1. miesto v našom školskom kole, tvoje logo postúpi do medzinárodného kola. Práce budú hodnotiť zástupcovia každej partnerskej školy  - Anglicka, Belgicka, Poľska, Cypru a Slovenska.

  Požiadavky na tvorbu loga sú nasledovné:

  Názov projektu: "Understanding Equalities Through the  Mass Media" Comenius Project 2013-2015

  (Ako napomáhať šíreniu povedomia o rovnosti a právach náboženských, kultúrnych, národnostných a iných menšín  v Európe prostredníctvom masmédií)

  Kľúčové slová:    Equality (rovnosť), mass media, Europe, United Kingdom, Belgium, Poland, Cyprus, Slovakia (partnerské krajiny)

  Logo by malo vystihovať základnú myšlienku projektu a zahŕňať symbolicky uvedené kľúčové slová, malo by byť originálne, musí byť odovzdané vo formáte A4 a vypracované v pracovnom jazyku projektu tj. v angličtine.

  termín:          1. december 2013

  1. miesto:    bude ocenené  nielen symbolicky

  Ďalšie informácie:   u Vášho učiteľa ECDL 

  Inšpiráciu môžete čerpať aj z loga v našom predchádzajúcom  Comenius projekte "Being young in Europe", v ktorom po anonymnom hlasovaní vo všetkých partnerských školách vyhralo  logo nášho žiaka Olivera Kuču:

 • Naše dvojičky opäť zažiarili...
  14. 11. 2013

  Spolupráca s priateľmi z Čiech z roka na rok rastie a s narastajúcou spoluprácou rastú aj výkony našich dvoch hviezd, dvojičiek – Branislava a Daniela Beňovičovcov. 7. – 8. novembra 2013 sme sa na základe pozvania českých priateľov zúčastnili XIX. ročníka ZAV Hodonín s medzinárodnou účasťou. Pre toho, kto nevie, aká je to súťaž krátke objasnenie: je to písanie na počítači. Súťažiaci majú za úlohu v čase 10 minút napísať čo najviac textu a čo najpresnejšie. Aké mali výsledky? Čítajte ďalej: V bodovanom tréningu 2. miesto Branislav 561 úderov za minútu, 7. miesto Daniel 476,6 úderov za minútu;  10-minútový odpis s penalizáciou 10 úderov za chybu 4. miesto Branislav a 20. miesto Daniel; 10-minútový odpis s penalizáciou 50 úderov za chybu – 3. miesto Branislav a 31. miesto Daniel; 10-minútový odpis s penalizáciou 100 úderov za chybu – 2. miesto Branislav a 25. miesto Daniel, v kombinácii sa umiestnili na 3. mieste Branislav a 23. mieste Daniel.

  Po súťaži sme cestovali na víkend domov. Chalani ho mali pred sebou ťažký, pretože sa rozhodli, že do VI. ročníka súťaže ZAV Zvolen musia svoj výkon ešte zlepšiť. Kedy bol ZAV Zvolen? Už 11. – 12. novembra 2013. Branislav si dal záväzok zvýšiť svoj výkon, ktorý je už i tak úžasný a Danielove rozhodnutie bolo zamerať sa na presnosť. Obaja to, čo chceli docielili a obaja splnili svoj sen, že budú stáť na stupni víťazov.  Tu sú ich výsledky:

  • 10-minútový odpis z papierovej predlohy – penalizácia 50 úderov za chybu:

  1. miesto Branislav Beňovič, výkon 502,2 čistých úderov

  2. miesto Daniel Beňovič, výkon 460,7 čistých úderov

  • 10-minútový odpis z obrazovky – penalizácia 50 úderov za chybu

  1. miesto Branislav Beňovič, výkon 538,5 čistých úderov

  3. miesto Daniel Beňovič, výkon 436,3 čistých úderov

  • Kombinácia jednotlivcov

  1. miesto Branislav Beňovič, spolu 10 407

  2. miesto Daniel Beňovič, spolu 8970

  Deň pred súťažou majú žiaci bodovaný tréning. Súťažiaci pracujú za zatvorenými dverami v jednej učebni a cez počítač môžu učitelia sledovať ich výkony. Sledovali sme skutočne s nemým úžasom... Branislav ukončil tréning s obdivuhodným výkonom 598 úderov za minútu. Stal sa jednoznačným víťazom. Pred žiačkou, ktorá sa umiestnila na druhom mieste, mal náskok 100 úderov! Daniel dosiahol výkon 451 úderov a tento výkon ho zaradil na 4. miesto.

  Reprezentovali ukážkovo nielen seba, ale i školu, pretože ako družstvo školy sa umiestnili taktiež na 1. mieste.

  Pán Jaroslav Zaviačič pred všetkými prítomnými vyzdvihol a ocenil príkladný postoj našich dvojičiek k zlozvykom, ktoré mali ešte pred rokom pri správnom používaní – resp. nepoužívaní desaťprstovej hmatovej metódy . Húževnatou prácou, zodpovedným prístupom k tréningu a rôznymi tréningovými technikami sa im podarilo prekonať a odstrániť svoje zlozvyky, dokonale zvládnuť hmatovú metódu a práve vďaka tomu sú schopní dosahovať výkony na takejto vysokej úrovni. Obom bola príkladom a vzorom Ing. Helena Zaviačičová, 9-násobná majsterka sveta v písaní na počítači, s ktorou sa chlapci viackrát stretli, rozprávali a ona sama ich povzbudzovala a do dnešného dňa im veľmi fandí.

  Ich chuť pracovať na sebe viac, ako sú tradičné školské povinnosti, je obdivuhodná. Ako sa sami o sebe vyjadrili „sú si  navzájom hnacím motorom“. Sme hrdí, že sú žiakmi našej školy.

strana: