NAVIGÁCIA

 • A sú preč

  V pondelok 25. 5. sme im odovzdali maturitné vysvedčenia, poniektorí utreli z líca ukradomky slzičku, posledné zbohom a sú preč. Naši štvrtáci, naši maturanti. Srdečne im blahoželáme a želáme do ďalšieho života veľa úspechov a čo najviac dôvodov na úsmev. V našich srdciach a spomienkach majú navždy svoje nezameniteľné miesto. Na rozlúčku z "tvorivej dielne" Branislava a Daniela:            https://youtu.be/aNETbhu2-nU

 • Voľné miesta do 1.ročníka v šk.r.2015/2016

  Záujemcom z radov deviatakov, ktorí neboli prijatí na štúdium na strednej škole v 1.kole prijímacieho konania oznamujeme, že na Obchodnej akadémii Hlohovec sú ešte voľné miesta. Viac informácií dostanete na tel.číslach 7301640, 7421427.

 • Výsledky prijímacích skúšok

  Výsledky prijímacích skúšok (prijatí žiaci) nájdete v module Prijímacie skúšky na ľavej lište. Prijatým žiakom blahoželáme, zasielame im rozhodnutie o prijatí, zápis do 1.ročníka šk.r.2015/2016  sa bude konať vo štvrtok, 21.mája 2015.

   

 • Prechádzka so seniormi

  Zariadenie pre seniorov Humanus v spolupráci s Obchodnou akadémiu Hlohovec zorganizovali dňa 13. mája 2015 spoločnú vychádzku seniorov a našich študentov (z tried I. B a III.B). Žiaci sprevádzali seniorov na vozíkoch a pomáhali im prejsť z Hollého ulice do Pánskej záhrady a späť. Po prechádzke okolo jazierka si zúčastnení spravili prestávku pri amfiteátri, kde si mohli vypočuť pripravenú prednášku o histórii nášho mesta. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým pracovníkom a klientom DSS Humanus za príjemné dopoludnie strávené s našimi staršími občanmi, ktoré bolo obojstranne obohacujúce.

 • Mladý účtovník

  Dňa 2. júna 2015 (utorok) sa uskutoční školské kolo olympiády "Mladý účtovník". Prihlásiť sa môžu  žiaci 2. a 3. ročníka u Ing. Seewaldovej do 31. 05. 2015. Príďte si overiť svoje vedomosti, ktoré ste počas školského roka  nadobudli.

 • Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie

  Tí študenti, ktorí sú rýchli v písaní na počítači a zruční v tvorbe korešpondencie majú 7. mája 2015 príležitosť overiť si a potvrdiť svoje schopnosti na štátnej skúške. Organizuje ju Ekonomická univerzita Bratislava, koná sa u nás v škole a zúčastní sa jej 15 žiakov. Držíme päste a veríme, že v nej všetci uspejú.  

 • Zúčastnili sme sa Medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO

  4. a 5. mája 2015 sa 26 našich žiakov zapojilo "Medzinárodnej internetovej súťaže". Súťažili v odpisoch textu nielen v materinskom jazyku, ale viacerí z nich i v anglickom jazyku. Celkové umiestnenie bude známe až po ukončení súťaže, t. j. 13. 05. 2015. Zatiaľ vieme iba priebežné poradie. Niektorí z nich prekonali svoje osobné rekordy. 

  Tu sú mená tých, ktorí súťažili: 

  I. A - Klára Kaničárová, Nina Kunáková, Kristína Peťovská, Simona Krivdová Peter Kúdela, Miriam Škodová

  II. A - Martin Slezák, Lucia Mečírová

  II. B - Veronika Chalányová, Terka Hužovičová, Denis Sedláček, Patrik Koleno

  III. A - Marcela Brocková, Matej Holan, Sabína Kunáková, Natália Motáliková, Natália Strapáková, Karolína Petríková, Marek Šugra, Lívia Rybecká, Simona Tomašíková

  III. B - Lenka Pagáčová

  IV. A - Adam Zámečník, Simona Mikulášová

  IV. B - Braňo Beňovič, Daniel Beňovič

 • Ideme na Majstrovstvá Slovenska

   ďalšie športové úspechy nedali na seba dlho čakať Atletika: Dominik Krajinčák 1. miesto skok do výšky, Denis Billa 2. miesto skok do ďiaľky,  Erika Mečírová 6. miesto beh na 100 metrov. Kolektívne športy: zo štyroch družstiev Trnava, Dunajská Streda, Vrbové a my - samozrejme 1. miesto v hádzanej. DRŽTE nám palce na celoštátnom kole.....

 • Hollého pamätník

   Na regionálnom kole sa podarilo Alexandre Molnárovej z 1. A získať 1. miesto a postúpiť tak do krajského  kola, ktoré sa uskutoční 29. 04. Konkurencia je vysoká, tak zlom väz...

 • Župná olympiáda

  Naši žiaci nás budú reprezentovať na Župnej olympiáde v atletike a v hádzanej. Držme im spolu palce...

 • "Mladý účtovník"

  Dňa 27. marca 2015 sa regionálneho kola olympiády Mladý účtovník zúčastnili žiaci IV. B triedy: Branislav Beňovič  a Erika Mečírová. Súťažilo 43 žiakov. Spracovávali súvislý príklad z účtovníctva v programe OMEGA a riešili krátky teoretický test. Branislav sa umiestnil na 11. mieste a Erika na 13. mieste. Blahoželáme.

 • Regionálny veľtrh cvičných firiem

  Dňa 31. 03. 2015 sa žiaci III. A triedy zúčastnili Regionálneho veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom. Prítomných bolo 36 cvičných firiem, ktoré súťažili v kategórii najlepšie logo, najlepší slogan, katalóg, stánok. Našej firme All for petts, s. r. o. cenu udelilo vydavateľstvo SPN - Mladé letá, za celkový dojem. Žiaci si overili v praxi aj nadväzovanie obchodných stykov.

 • Úspech florbalistiek

   Dievčatá pod vedením Ing. Pavla Minarčíka obstáli vo veľkej konkurencii v Majstrovstvách kraja Slovenskej republiky vo Florbale a umiestnili sa na peknom 5. mieste.Blahoželáme!

   

   

 • Deň učiteľov

  Ďakujeme všetkým žiakom (i bývalým), rodičom a priaznivcom za úprimné blahoželania ku Dňu učiteľov, ktoré sú pre nás  povzbudením do ďalšej práce. Pri tejto príležitosti bola Pamätným listom predsedu TTSK ocenená Ing.Soňa Seewaldová a na slávnostnom prijatí u primátora Hlohovca sa zúčastnil PhDr.Stanislav Kamenčík. Všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy, ako aj bývalí zamestnanci z radov dôchodcov  tento deň oslávili slávnostným obedom, ktorý pokračoval bowlingovým turnajom, na ktorom sa prejavili viaceré skryté talenty :-)

 • So  svojimi dojmami z dvojtýždňovej odbornej praxe v Londýne realizovanej vďaka programu celoživotného vzdelávania ERASMUS+,  sa s čitateľmi portálu HLOHOVEC 24 podelili jej účastníci.

   

 • Matematika trochu inak

   Trieda IV. A sa dohodla a priniesla na hodinu matematiky - koláče, bábovky, zákusky, pagáče, praclíky a iné dobroty. Riešili sme úlohu, Aká bude pravdepodobnosť, že si vyberiem sladký koláč alebo slanú pochúťku? Trieda Iv. B to myslela trochu inak, každá skupina si pripravila vlastný príklad na pravdepodobnosť. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako to prebiehalo a ako to dopadlo. 

 • Projekt ERASMUS+ úspešne zvládnutý! Dvojtýždňová odborná prax v Londýne, ktorú naši žiaci absolvovali vo februári tohto roka, patrí k ďalším prínosným podujatiam, ktoré naša škola  zrealizovala vďaka finančnému grantu získanému z prostriedkov Európskej komisie. Píšu o nás i v dvojtýždenníku NAŠE NOVINKY.

   

 • 17. a 18. marca 2015 sa naši štvrtáci zúčastnili písomnej časti  maturitných skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka. Reportáž o tom, ako to prežívali, nájdete na Hlohovec 24.

   

 • Súťaž Matematický klokan

     23. 03. 2015 sa opäť zúčastníme tejto veľkolepej medzinárodnej matematickej súťaže.

 • Medzinárodná internetová súťaž

  Oznamujem žiakom našej školy, že od 9. marca 2015 sa môžu prihlásiť do Mezinárodnej internetovej súťaži v písaní na počítači. Posledný termín na prihlásenie sa do súťaže je: 20. 03. 2015. Súťaž bude končiť 10. mája 2015.

  Súťaž pozostáva z 10-minútového odpisu textu z obrazovky s penalizáciou 50 úderov za neopravenú chybu. Úspešné sú práce s počtom úderov nad 200 hrubých úderov s povoleným limitom chýb 1 % (s výnimkou praktikov, v tejto vekovej kategórii je povolené len 0,5 % chýb). Výsledkové listiny – materinský jazyk a multijazyčná súťaž sú rozčlenené do vekových kategórií deti (0 – 12 rokov), žiaci (13 – 16 rokov), juniori (17 – 20 rokov), praktici (21 a viac rokov). V multijazyčnej súťaži si môžete zvoliť zo 16 jazykov. Môžete súťažiť aj len v jednom cudzom jazyku podľa vlastného výberu. Všetci úspešní účastníci dostanú od INTERSTENO (medzinárodnej organizácie www.intersteno.org) diplom.

  Kto má záujem, prihlásiť sa môžete u vyučujúcej administratívy a korešpondencie.

  Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch. Internetova_sutaz_2015.doc

  Internetova_sutaz_pokyny_na_instal.doc

strana:

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
  Tehelná 4, 920 01 Hlohovec
 • Sekretariát: 033/7301640
  Riaditeľka : 033/7320584
  Zástupkyňa RŠ: 033/7421427
  Hospodársky úsek: 033/7320576
  Jedáleň: 033/7301499
  Mail: oahc@zupa-tt.sk
  Web: www.oahlohovec.edupage.sk

Fotogaléria