NAVIGÁCIA

 • "Mladý účtovník"

  Dňa 27. marca 2015 sa regionálneho kola olympiády Mladý účtovník zúčastnili žiaci IV. B triedy: Branislav Beňovič  a Erika Mečírová. Súťažilo 43 žiakov. Spracovávali súvislý príklad z účtovníctva v programe OMEGA a riešili krátky teoretický test. Branislav sa umiestnil na 11. mieste a Erika na 13. mieste. Blahoželáme.

 • Regionálny veľtrh cvičných firiem

  Dňa 31. 03. 2015 sa žiaci III. A triedy zúčastnili Regionálneho veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom. Prítomných bolo 36 cvičných firiem, ktoré súťažili v kategórii najlepšie logo, najlepší slogan, katalóg, stánok. Našej firme All for petts, s. r. o. cenu udelilo vydavateľstvo SPN - Mladé letá, za celkový dojem. Žiaci si overili v praxi aj nadväzovanie obchodných stykov.

 • Úspech florbalistiek

   Dievčatá pod vedením Ing. Pavla Minarčíka obstáli vo veľkej konkurencii v Majstrovstvách kraja Slovenskej republiky vo Florbale a umiestnili sa na peknom 5. mieste.Blahoželáme!

   

   

 • Deň učiteľov

  Ďakujeme všetkým žiakom (i bývalým), rodičom a priaznivcom za úprimné blahoželania ku Dňu učiteľov, ktoré sú pre nás  povzbudením do ďalšej práce. Pri tejto príležitosti bola Pamätným listom predsedu TTSK ocenená Ing.Soňa Seewaldová a na slávnostnom prijatí u primátora Hlohovca sa zúčastnil PhDr.Stanislav Kamenčík. Všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy, ako aj bývalí zamestnanci z radov dôchodcov  tento deň oslávili slávnostným obedom, ktorý pokračoval bowlingovým turnajom, na ktorom sa prejavili viaceré skryté talenty :-)

 • So  svojimi dojmami z dvojtýždňovej odbornej praxe v Londýne realizovanej vďaka programu celoživotného vzdelávania ERASMUS+,  sa s čitateľmi portálu HLOHOVEC 24 podelili jej účastníci.

   

 • Matematika trochu inak

   Trieda IV. A sa dohodla a priniesla na hodinu matematiky - koláče, bábovky, zákusky, pagáče, praclíky a iné dobroty. Riešili sme úlohu, Aká bude pravdepodobnosť, že si vyberiem sladký koláč alebo slanú pochúťku? Trieda Iv. B to myslela trochu inak, každá skupina si pripravila vlastný príklad na pravdepodobnosť. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako to prebiehalo a ako to dopadlo. 

 • Projekt ERASMUS+ úspešne zvládnutý! Dvojtýždňová odborná prax v Londýne, ktorú naši žiaci absolvovali vo februári tohto roka, patrí k ďalším prínosným podujatiam, ktoré naša škola  zrealizovala vďaka finančnému grantu získanému z prostriedkov Európskej komisie. Píšu o nás i v dvojtýždenníku NAŠE NOVINKY.

   

 • 17. a 18. marca 2015 sa naši štvrtáci zúčastnili písomnej časti  maturitných skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka. Reportáž o tom, ako to prežívali, nájdete na Hlohovec 24.

   

 • Súťaž Matematický klokan

     23. 03. 2015 sa opäť zúčastníme tejto veľkolepej medzinárodnej matematickej súťaže.

 • Medzinárodná internetová súťaž

  Oznamujem žiakom našej školy, že od 9. marca 2015 sa môžu prihlásiť do Mezinárodnej internetovej súťaži v písaní na počítači. Posledný termín na prihlásenie sa do súťaže je: 20. 03. 2015. Súťaž bude končiť 10. mája 2015.

  Súťaž pozostáva z 10-minútového odpisu textu z obrazovky s penalizáciou 50 úderov za neopravenú chybu. Úspešné sú práce s počtom úderov nad 200 hrubých úderov s povoleným limitom chýb 1 % (s výnimkou praktikov, v tejto vekovej kategórii je povolené len 0,5 % chýb). Výsledkové listiny – materinský jazyk a multijazyčná súťaž sú rozčlenené do vekových kategórií deti (0 – 12 rokov), žiaci (13 – 16 rokov), juniori (17 – 20 rokov), praktici (21 a viac rokov). V multijazyčnej súťaži si môžete zvoliť zo 16 jazykov. Môžete súťažiť aj len v jednom cudzom jazyku podľa vlastného výberu. Všetci úspešní účastníci dostanú od INTERSTENO (medzinárodnej organizácie www.intersteno.org) diplom.

  Kto má záujem, prihlásiť sa môžete u vyučujúcej administratívy a korešpondencie.

  Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch. Internetova_sutaz_2015.doc

  Internetova_sutaz_pokyny_na_instal.doc

 • Získali sme cenu VÚC

  Cenu VÚC a Čestné uznanie za aktívnu podporu neformálneho vzdelávanie sme ako jedna z troch najlepších škôl v rámci Trnavského samosprávneho kraja získali v celoslovenskom dotazníkovom prieskume za kvalitnú podporu svojich študentov pre ďalší život a pracovný trh a podporu zamestnancov v ďalšom vzdelávaní.
   

 • ...sa dozviete v elektronickej podobe príručky KYBERŠIKANOVANIE.sk, s ktorou sa môžete zoznámiť vďaka tomu, že mesto Hlohovec sa tento rok opätovne zapojilo do šírenia osvety v oblasti nástrah internetu a moderných technológií a ponúklo nám v tejto oblasti spoluprácu.

 • Inšpiratívny a úprimný rozhovor s naším bývalým študentom a terajším  učiteľom slovenského jazyka PhDr. Stanislavom Kamenčíkom nájdete na portáli HLOHOVEC 24

   

 • POZDRAV Z LONDÝNA

  Od 8.februára 2015 sa 15 žiakov našej školy zúčastňuje dvojtýždňovej zahraničnej praxe v metropole Veľkej Británie. Vďaka finančnému grantu, ktorý naša škola získala v projekte ERASMUS+, majú žiaci možnosť získavať skúsenosti v londýnskych firmách, zlepšovať si svoje jazykové zručnosti, spoznávať život v anglických rodinách i pamiatky Londýna. Pre ilustráciu pozrite fotky v galérii...

 • 49. ročník krajského kola súťaže žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači

  Absolútnymi favoritmi súťaže žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači, ktorá sa konala dnes, 11. 02. 2015 v Obchodnej akadémii Senica, boli opäť naše dvojičky Branko a Danko Beňovičovci.V Senici sa zišli najtalentovanejší študenti Trnavského kraja z OA Veľký Meder, OA Trnava, OA Sereď, OA Senica, SOŠ Holíč a naši žiaci z OA Hlohovec. Súťažilo sa v troch disciplínach: 1. písanie na počítači, 2. úprava textu na počítači, 3. wordprocessing. 

  Naši chalani vynikajú vo dvoch disciplínach a to v 1. a 3. Opäť boli ich výkony excelentné, úžasné, obdivuhodné, jednoducho také, že tichému pozorovateľovi sa  pri sledovaní rýchlosti ich písania a ovládania klávesnice PC zastaví dych. 

  Dnes sú známe výsledky 1. disciplíny - písanie na počítači. Branko písal v desaťminútovom odpise rýchlosťou 553,5 čistých úderov za minútu.  Výkonom potvrdil, že favoritom bol právom a prinesol mu absolútne víťazstvo. Danko výkonom 494,3 čistých úderov za minútu tiež exceloval a na výsledkovej listine je tesne za Brankom, teda právom mu patrí 2. miesto. 

  Prvé a druhé miesto v 1. disciplíne teda opäť patrili našim žiakom, žiakom OA Hlohovec. 

  Výsledky 3. disciplíny - wordprocessing budú známe v priebehu nasledujúcich desiatich dní. Sme teda plní očakávania, ako sa chalanom darilo v tejto disciplíne. 

  Blahoželáme!

 • „4. B“ vs „English literature“

  29 skvelých prác vzniklo ako výsledok projektu „Európske a americké kultúrne dedičstvo“ v rámci hodín angličtiny v triede 4. B.

  Každý žiak 4. B triedy si mohol vybrať ľubovoľné dielo anglickej alebo americkej literatúry, ktoré ho nejakým spôsobom oslovilo a spracovať základné informácie o diele a autorovi čo najpríťažlivejším spôsobom.Summa summarum  výsledok (z obsahovej, jazykovej i výtvarnej stránky) bol často dych vyrážajúci. Ako napríklad práce Kristínky Orichovej, Dominiky Mucinovej, Branka Beňoviča, Daniela Beňoviča, Karin Kuchárikovej, Eriky Mečírovej a Terezky Marenčákovej, ktoré boli jednoducho „astonishing and breathtaking”:

          
   
          
   
   
   
 • “Book Spine Poetry Contest” o najlepšiu báseň v angličtine

  Žiaci 2. A (Klaudia Gabrišová, Adriána Kissová, Rebeka Ondrišová a Viktória Ondrusová) a žiaci 3. B (Eduard Kamendy, Nina Kelemenová, Lenka Pagáčová, Silvia Šándorová, Klára Šoková a Eva Rapantová) sa zapojili do súťaže vyhlásenej časopisom The Bridge, Friendship a online kníhkupectvom 11th Floor Books. Ako kreatívne a vtipne splnili úlohu, ktorou bolo  vytvorenie básne z názvov anglických kníh, môžete posúdiť i vy z niekoľkých vybraných ukážok ich „umeleckých diel“:

     

 • Ďaľšie úspechy našich športovcov

  Dňa 20. 01. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo v basketbale chlapcov, kde sme suverénne vybojovali 1.miesto po jasných výsledkoch. Gymnázium sme porazili 21:13 a SOŠt 16:02.Dňa 22. 01. 2015 sme zase úspešne skončili na 1.mieste v hádzanej - chlapci aj dievčatá.

  V oboch športoch sme postúpili na Župnú olympiádu, ktorá sa uskutoční koncom apríla 2015.

  Dňa 28. 01. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo v basketbale dievčat, kde sme obsadili veľmi pekné 2.miesto po tesnej prehre s Gymnáziom Hlohovec.

 • Skvelú reportáž o úspechu našich študentov si prečítajte na spravodajskom portáli HLOHOVEC 24


 • V treťom vydaní spoločného medzinárodného magazínu projektu COMENIUS nájdete okrem iného i pochvalné vyjadrenia na našu adresu týkajúce sa septembrovej návštevy našich zahraničných partnerov u nás v Hlohovci. Teší nás, že sme obstáli na výbornú!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
  Tehelná 4, 920 01 Hlohovec
 • Sekretariát: 033/7301640
  Riaditeľka : 033/7320584
  Zástupkyňa RŠ: 033/7421427
  Hospodársky úsek: 033/7320576
  Jedáleň: 033/7301499
  Mail: oahc@zupa-tt.sk
  Web: www.oahlohovec.edupage.sk

Fotogaléria