Kontakt Mapa Vedenie školy Učitelia Uznané kredity Neped. zamestnanci Triedy Žiaci Kalendár Štatistika eLearning Verzia pre mobily

 • Okresné kolo vo volejbale
  23. 10. 2014

  V dňoch 14. 10. a 17. 10. 2014 sa uskutočnilo okresné kolo žiakov SŠ vo volejbale. Tohto turnaja sa zúčastnila aj naša škola, ktorá dosiahla výborné výsledky.

  Dňa 14. 10. 2014 najskôr hrali naše dievčatá a dosiahli výborné 2. miesto. Ešte lepšie si počínali chlapci ktorí hrali 17. 10. 2014 a celkovo obsadili vynikajúce 1.miesto, čím si vybojovali postup na Krajské kolo, ktoré sa uskutoční pod hlavičkou - Župná olympiáda v apríli 2015.

  Za tieto výsledky im patrí vďaka, ako aj blahoželanie.

 • Kraj, ktorý je mojím domovom

   

  Ani v tomto roku sme si 22. 10. nenechali ujsť účasť vo vedomostnej olympiáde TTSK pre žiakov 2. ročníka Kraj, ktorý je mojím domovom. 

  Družstvo druhákov v zložení Rebeka Ondrišová II. A, Patrik Koleno II. B a Denis Sedláček II. B vypracovávali on-line úlohy v štyroch tematických okruhoch:

  1. osobnosti kultúry,
  2. olympijské hnutie v TTSK,
  3. životné prostredie,
  4. cestovný ruch.

  Oboznámili sa s novými poznatkami o TTSK a mohli si tak posilniť pocit hrdosti z dosiahnutých výsledkov rozvoja TTSK. Keďže však ide o súťaž, už teraz sme zvedaví, ako sme dopadli.

   

   

 • Deň seniorov

  Je už tradíciou, že aj žiaci našej školy chcú svojou troškou prispieť k peknej starobe svojich blízkych. Žiačky II. B: Lucia Jurčová a Kristína Froncová moderovali slávnostný program ku Dňu seniorov 21. 10. 2014 v Empírovom divadle v Hlohovci, na ktorom sa zúčastnili klienti z domovov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Harmonia a Humanus, pozvanie prijali i mnohí významní hostia z domovov soc. služieb z najbližšieho okolia i z českého družobného mesta Hranice. Mesiac október je mesiac úcty k starším, preto zvlášť v tento čas je dôležité myslieť na našich starších spoluobčanov, ktorí si zaslúžia hlbokú úctu a úprimné poďakovanie za hodnoty, ktoré nám zanechali počas svojho aktívneho života.

 • Exkurzia Coca - Cola

  Dňa  10. 10. 2014 sa študenti 2.A, 2.B a časť študentov 4.A zúčastnili exkurzie vo výrobnom závode Coca - Coly v Lúke pri Piešťanoch. Coca - Cola je jedných z najväčších výrobcov nealkoholických nápojov na Slovensku. Tento výrobný závod je súčasťou medzinárodnej skupiny snažiacej sa dosiahnuť udržateľný rast podnikania zodpovedným spôsobom. Ako všetkých mladých ľudí nás značky nesmierne oslovujú a Coca - Cola je jednou z najznámejších. Možnosť navštíviť jej výrobný závod a pozrieť si výrobu našich obľúbených nápojov zblízka nás preto veľmi zaujala. Aj toto je pre nás Európska únia – naše obľúbené značkové výrobky a spôsob podnikania týchto medzinárodných spoločností.

    Okolo 11tej hodiny sme sa dostavili do závodu a začala sa exkurzia, ktorá pozostávala z odbornej prednášky Lujzy Gajdošovej, pracovníčky v závode.  Prostredníctvom prednášky nás najprv oboznámila s históriou výroby Coca - Coly a neskôr i so súčasnou náplňou práce a postupmi výroby z teoretického hľadiska.  Prezentácia pozostávala z viacerých zaujímavých poznatkov, čím nás uviedla do sveta Coca - Coly. Dozvedeli sme sa, že sa podieľala napríklad na momentálne najznámejšom vyobrazení Mikuláša – tak ako ho dnes poznáme. Jeho obraz v červeno-bielej farbe Coca - Coly použila firma ako reklamný ťah prezentácie produktu. Okrem iného je Coca - Cola druhé najpoužívanejšie slovo na svete (hneď po slove OK) a druhým najznámejším tvarom je špecifický tvar fľaše tohto nápoja. Po teoretickej prednáške nám boli poskytnuté ochranné okuliare a reflexné vesty a za sprievodu pani Gajdošovej sme sa presunuli do výrobného skladu, kde sme boli postupne oboznámení so všetkými elementárnymi postupmi pri výrobe, ako napríklad vyfukovanie fliaš z plastových predlôh (ktoré sme si mali možnosť i vziať), umývanie a príprava sklených fliaš, ktoré sa následne vydajú opäť do obehu (jedna sklená fľaša Coca - Coly sa v priemere použije 27 krát), plnenie fliaš nápojom, či spôsob nalepovania etikiet. 

  Na konci exkurzie sme mali možnosť vybrať si z ponuky nápojov, ktoré sa vyrábajú v závode Lúky (Coca - Cola, Fanta, Sprite a iné..).

  Najnovšie informácie však poukazujú na viaceré zmeny, ktoré sa vraj majú zaviezť v Coca –Cole v rámci Európy. Európska únia reguluje alebo smeruje k regulovaniu tradičných reprezentatívnych výrobkov a ich zmenám. V záujme zlepšenia poskytovania informácií spotrebiteľom nariaďuje výrobcom povinné označovanie výživových údajov a minimálnu veľkosť písma (zloženie produktu, alergény, pridaný cukor..). Následkom týchto nových zmien by sa v rámci EÚ mala zmeniť i tradičná fľaša 0,2 l na úspornejší tvar z dôvodu zavedenia novej etikety.  Regulácie EÚ by mali slúžiť na zlepšenie komfortu zákazníkov.

   

   

   

   

 • Europoslanec Boris Zala

  Dňa 13. 10. 2014 zavítal na pôdu našej školy ďalší vzácny hosť – europoslanec Boris Zala. Vysvetlil nám, že Európska únia je subštátie, čiže súbor národných štátov, ktoré kooperujú, z čoho vyplývajú aj nedostatky EÚ. Za jej vznikom bol mierový motív, vzájomné vzťahy medzi štátmi na princípe kooperácie, nie konkurencie. U nás sa pred vstupom Slovenska uskutočnilo referendum o vstupe SR do EÚ. Spomenul snahu viacerých balkánskych krajín o vstup do EÚ. Objasnil atraktívnosť EÚ pre mnohé krajiny napr. aj Ukrajinu, Gruzínsko, Moldavsko, ktoré s ňou podpísali asociačné dohody, ktoré budú pre ne znamenať uľahčenie obchodných vzťahov. Snahou Ruska je však vytvorenie Euroázijskej únie. Krajiny majú možnosť sa slobodne rozhodnúť, do ktorého z týchto zoskupení chcú patriť. Spomenul aj aktuálne sankcie zo strany EÚ voči Rusku.

  Momentálne sme v procese vytvárania novej Európskej komisie, ktorá je „vládou“ EÚ. Riadiacimi orgánmi EÚ sú Európska komisia, Európsky parlament a Európska rada. Európska komisia má výkonnú moc a môže tiež navrhovať legislatívu. Európsky parlament reprezentuje všetkých občanov EÚ. Jeho zákonodarstvo veľmi významne ovplyvňuje život všetkých občanov EÚ. Poslanci v ňom pracujú v jednotlivých politických skupinách. Problémom nízkej účasti občanov SR vo voľbách do Európskeho parlamentu je podľa europoslanca to, že sa na Slovensku málo prezentujú európske témy. Tretím dôležitým orgánom je Európska rada.

  Eurokríza ukázala medzery v integrácii, ktoré v EÚ stále sú. Euro je silná, stabilná mena, ktorá je protiváhou ostatným významným menám napr. doláru. V súčasnej dobe globalizácie, nie je žiadny štát schopný presadiť svoje záujmy samostatne, preto je pre nás dôležitá EÚ. Troma dôležitými projektmi do budúcnosti sú integrácia v oblasti infraštruktúry, v oblasti energetiky a v oblasti telekomunikácií.

  V rámci diskusie mali študenti na pána europoslanca veľké množstvo otázok, keďže cestoval ešte v ten deň do Bruselu ani nebolo časovo možné zodpovedať ich úplne všetky. Pre študentov bol jeho výklad nesmierne podnetný. Diskutoval s nami o vstupe ďalších kandidátskych krajín do EÚ o negatívach a pozitívach takéhoto kroku. Objasnil nám obrovský pokrok SR čo sa týka životnej úrovne od vstupu do EÚ. Veľmi diskutovanou bola otázka možného vstupu Turecka do EÚ. Vysvetlil nám ako vyzerá jeho práca v rámci Výboru pre zahraničné veci, Podvýboru pre ľudské práva a aká je štruktúra pracovného dňa europoslanca. Pán poslanec pôsobí aj v Delegácii pre vzťahy s Juhoafrickou republikou, kde bol aktuálne zvolený za prvého podpredsedu. Ďalšou veľmi diskutovanou oblasťou boli vzťahy Ruska a EÚ a migrácia v Európe.

  O prednáške u nás informoval pán europoslanec aj vo svojom FB profile.

 • Europoslankyňa Monika Flašíková Beňová

  Dňa 10. 10. 2014 prijala naše pozvanie europoslankyňa Monika Flašíková Beňová. Študentom priblížila prácu v Európskom parlamente a jeho fungovanie. Keďže sme si v rámci Euroscoly zvolili tému Európska únia – to sme my tu a teraz, hneď v úvode spomenula iniciatívy EÚ na podporu zamestnanosti absolventov SŠ a VŠ. Z týchto iniciatív je aj naša škola zapojená do programu Erazmus plus. Naši študenti sa zúčastnili odbornej praxe v Londýne cez podprogram Leonardo da Vinci, v súčasnosti sa pripravuje ďalšia skupina  študentov, ktorí budú mať možnosť absolvovať odbornú prax v zahraničí. Tejto problematike boli venované aj ďalšie z našich projektov v rámci Euroscoly, kde študenti prezentovali aj širšej verejnosti svoje dojmy , postrehy a skúsenosti. Možnosť „zažiť Európu na vlastnej koži“ bola pre nich úžasnou skúsenosťou, ktorá im nepochybne bude nápomocná aj pri vylepšovaní ich pozície na trhu práce.

  Ďalej spomenula svoju iniciatívu - deklaráciu, ktorou chce zlepšiť podmienky pre hendikepovaných. Chce ňou vyzvať Európsku komisiu, aby prispela k odstraňovaniu existujúcich prekážok brániacich lepšiemu uplatneniu a zapojeniu sa hendikepovaných do spoločnosti v rôznych členských krajinách. Táto deklarácia bude predložená predsedovi Európskeho parlamentu, následne postúpená Európskej komisii. Cieľom je dosiahnuť vyššiu efektívnosť a harmonizáciu, najmä čo sa týka vzájomného uznávania si platných potvrdení a nárokov zdravotne postihnutých medzi jednotlivými členskými krajinami.

  V súvislosti s tým vysvetlila študentom ako vyzerá legislatívny proces v Európskej únii, aké druhy legislatívnych opatrení je možné prijať a orgány, ktoré sa na ňom podieľajú: Európsky parlament, Európska komisia a Európska rada. Vysvetlila, že v EK sú reprezentanti 28 členských krajín EÚ. Momentálne sme vo fáze zostavovania novej EK. Objasnila žiakom ako prebiehajú hearingy kandidátov na komisárov, spomenula i zástupcu SR Maroša Šefčoviča – kandidáta na komisára pre dopravu a vesmír. Venovala sa i postaveniu Európskej rady, ktorú tvorí 28 predsedov vlád, len Francúzsko v nej má prezidenta. Títo reprezentujú záujmy členských štátov. Európsky parlament zas reprezentuje záujmy občanov členských štátov.

  Zistili sme aj, prečo bolo vydané nariadenie týkajúce zakrivenia uhoriek, kvôli ich kótovaniu na burze. Informovala nás aj o pripravovanej obchodnej dohode medzi USA a EÚ znamenajúcej posilnenie obchodno – politických vzťahov, kde sú veľmi dôležité rokovania o znení jej presných podmienok, aby boli vyhovujúce pre občanov EÚ.

  Dozvedeli sme sa aj o občianskej iniciatíve EÚ, čo je nástroj priamej demokracie, ktorý zaviedla Lisabonská zmluva. Umožňuje jednému miliónu občanov EÚ požiadať Európsku komisiu, aby navrhla potrebnú legislatívu. Je to nástroj aj pre mladých ľudí, umožňujúci presadiť v EÚ ich záujmy.

  Z histórie spomenula vznik EÚ ako mierového projektu po prvej a druhej svetovej vojne. Poslednými štátmi, ktoré do nej vstúpili boli Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko. Kandidátske krajiny musia splniť Kodanské kritériá. Sú nimi napr. Srbsko, Čierna Hora, Macedónsko, Turecko, Island. Asociačná dohoda je podpísaná napr.  aj s Ukrajinou a znamená politické pridruženie a voľný obchod s EÚ.  Európska únia funguje ako protiváha mocností ako USA, Čína a Rusko. Je potrebné spolupracovať, aby sme im mohli konkurovať.

  Tiež spomenula činnosť výborov, ktorých členkou je. Prvým je ENVI – Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Riešia napr. otázku zdravého vzduchu aj cez biopalivá, ktoré EÚ dotuje. Ide napr. o repku olejnú. Viedlo to však k pestovaniu plodín pre biopalivá namiesto potravinárskeho priemyslu. Preto sa prechádza na biopalivá druhej generácie z lesného a potravinárskeho odpadu. Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci sa bude zaoberať napr. otázkou minimálnej európskej mzdy. Má prijímať opatrenia nielen pre banky a firmy, ale i pre zamestnancov. Je potrebné vrátiť ľuďom dôveru v Európu, ktorá bola naštrbená zachraňovaním nezodpovedných vlád a bánk.

  Pani europoslankyňa sa snažila prediskutovať so študentmi výhody EÚ pre mladých ľudí, otázky prípravy na výkon povolania, problematiku nezamestnanosti. V diskusii padli aj otázky týkajúce sa práv menšín, ktorým sa pani europoslankyňa venuje a našich študentov zaujímal jej postoj. Spomenula im aj aplikáciu Európskeho parlamentu pre mobilné telefóny. Tiež iniciatívu o zrušení Štrasburgu ako sídla Európskeho parlamentu, pričom vysvetlila historické súvislosti tejto problematiky. Vieme si už aj predstaviť ako vyzerá pracovný deň europoslanca.

  Pani europoslankyňa v závere absolvovala aj študentmi pripravený Eurokvíz na stránke projektu Euroscola, ktorú žiaci vytvorili. Tiež sa ochotne posadila do našej lavice a vrátila sa do študentských čias aspoň na moment fotenia.

  Účel návštevy bol nepochybne splnený, študenti nadobudli množstvo nových poznatkov a odchádzali zo školy bohatší o zážitok stretnutia so skutočným europoslancom tvárou v tvár.

  O tejto aktivite informovala aj Informačná kancelária EP na svojom FB účte a tiež pani europoslankyňa na svojom FB profile.

 • EUROSCOLA v rozbehu

  Verím, že všetci študenti našej školy zaregistrovali v posledných dňoch zvýšený ruch spojený so slovíčkom Euroscola. Euroscola je súťaž pre stredoškolákov, umožňujúca im zúčastniť sa pracovných dní v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu, v prípade, že budú v súťaži úspešní. V priebehu posledných dní sa uskutočnili ďalšie z akcií spojených s Euroscolou. Témou, ktorú sme si zvolili v rámci Euroscoly na spracovanie je: EURÓPSKA ÚNIA - to sme my tu a teraz. Takže pátrame, ako sa Európska únia dotýka života každého z nás. Čo sme "ukuchtili" v našej "euroscoláckej kuchyni"?

  Do našich lavíc pribudli na chvíľočku noví žiaci z Európskeho parlamentu. Mali sme tú česť privítať na pôde školy Moniku Flašíkovú Beňovú a Borisa Zalu, ktorí momentálne zastupujú naše záujmy v Európskom parlamente. Obaja europoslanci študentom priblížili fungovanie najdôležitejších inštitúcií Európskej únie, priebeh legislatívneho procesu, problematiku, ktorou sa zaoberajú vo svojich výboroch, fungovanie Európskeho parlamentu, smerovanie Europskej únie a jej význam. Študenti mali tiež možnosť s europoslancami diskutovať o otázkach, ktoré ich zaujímajú.

  Naše "európske" školské aktivity sme prezentovali aj žiakom ZŠ, pretože naša škola je zapojená do viacerých projektov financovaných Európskou úniou, ktoré študentom umožnili bližšie spoznať viaceré krajiny Európskej únie.

  Tiež viacerí zo študentov absolvovali Eurokvíz, ktorý pripravili študentky v rámci prípravy práce SOČ. Tento kvíz si zopakujú po absolvovaní všetkých aktivít Euroscoly, veríme, že už s lepšími výsledkami. 

  Druháci mali možnosť zúčastniť sa exkurzie vo výrobnom závode jedného z najväčších výrobcov nealkoholických nápojov aj v európskom meradle. Pozreli si ako sa vyrába Coca Cola a ďalšie zo známych nápojov. Oboznámili sa s podnikaním v celoeurópskom meradle.

  Európska únia je pre nás v lokálnejšom meradle spojená aj s komunálnou politikou. V škole sme privítali riaditeľa Inštitútu pre verejné otázky Miroslava Kollára, ktorý nám porozprával o fungovaní komunálnej politiky vo vyspelých európskych krajinách. Získané vedomosti budeme môcť zužitkovať už v priebehu Študentských komunálnych volieb, ktoré IVO organizuje a budú prebiehať aj na našej škole 6. 11. 2014.

  Čo nás čaká v najbližších dňoch? Trošku sa zamyslíme nad Európskou úniou v našich životoch, privítame pracovníčky z kancelárie bankovej ombudsmanky, ktoré nám priblížia ich prácu a problematiku, ktorou sa zaoberajú, čakajú nás ďalšie europoslanecké návštevy - p. Štefanec a p. Kukan, štvrtáci nám pripravili vzdelávacie pásmo o Európskej únii. A o všetkom, čo sa udeje sa tu určite zas dozviete .-)

                          

 •  Každoročne sa odohrávajú medziročníkové zápolenia v basketbale a vo volejbale. A aké výsledky priniesli? čítajte ďalej a pozrite si aj fotogalériu...

   

  Basketbalového i volejbalového turnaja sa zúčastnili dobrovoľne prihlásení žiaci  zo všetkých ročníkov. Súťažilo sa v kategórii chlapci a v kategórii dievčatá. Do turnaja sa zapojilo 6 študentov a 6  študentiek za každý ročník.

   

  Výsledky basketbal chlapci:                                           Výsledky basketbal dievčatá:                                

  1. miesto IV. ročník                                                  1. miesto         III. ročník

  2. miesto   I. ročník                                                   2. miesto         IV. ročník

  3. miesto   II. ročník                                                   3. miesto         II. ročník

   

  Najlepší strelec:     Dominik Krajinčák                              Najlepšia  strelkyňa:    Romana Sláviková  

   

  Výsledky volejbal chlapci:                                               Výsledky volejbal dievčatá:

  1. miesto         IV. ročník                                                   1. miesto  III. ročník

  2. miesto         III. ročník                                                    2. miesto  IV. ročník

  3. miesto         I. ročník                                                      3. miesto   II. ročník 

   

 • Poznaj svoj kraj

  Dňa 3. septembra 2014 sa žiaci I., II. a III. ročníka zapojili do vedomostného kvízu "Poznaj svoj kraj", ktorý sa konal pri príležitosti Dňa TTSK. Každá trieda vytvorila trojčlenný riešiteľský tím, ktorého úlohou bolo pomocou internetu vyhľadávať správne odpovede na otázky. Kvíz sa zameriaval predovšetkým na významné osobnosti a kultúrne pamiatky Trnavského kraja. Na 1. mieste sa umiestnila trieda I. B (E. Pavlovičová, A. Sporimská, K. Tomanová), na 2. mieste III. B (N. Depešová, V. Králiková, V. Stanová) a na 3. mieste I. A (S. Náhliková, Z. Surová, L. Vakulová). Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že aj tí, ktorí nezvíťazili, si aspoň odniesli cenné vedomosti a nové poznatky o svojom kraji.

 • Deň TTSK

  3. október sa v našej škole už tradične niesol v znamení Dňa TTSK. V športovom zápolení si žiaci štyroch stredných škôl Hlohovca zmerali sily v basketbale a florbale. Naši žiaci boli opäť úspešní. Chlapci obsadili v basketbale prvé a dievčatá druhé miesto. Vo florbale chlapcov sme obsadili druhé miesto. Vedomostný kvíz "Poznaj svoj kraj" pripravil pre žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka PhDr. Stanislav Kamenčík, ktorý v týždni od 29. septembra do 3. októbra 2014 navštívil so žiakmi 1. ročníka Mestskú knižnicu v Hlohovci. Krásy nášho kraja sme od 16. do 20. septembra 2014 priblížili i našim zahraničným partnerom projektu Comenius (prehliadka Hlohovca, Piešťan, návšteva Vlastivedného múzea v Hlohovci). S našimi úspechmi sme sa širokej verejnosti pochválili 18. septembra 2014 na Dni otvorených dverí.

 • Diskusia o voľbách

  Kto by povedal, že hodina práva môže byť podávaná aj zábavne a zároveň poučne?

  4. A spolu s p. profesorkou Tonkovičovou to skúsili a úspešne. Cieľom dvoch hodín bola diskusia o uchádzačoch resp. kandidátoch do primátorských volieb a taktiež aj organizácia volieb a vytváranie volebnej komisie. Z triedy boli zvolení traja kandidáti na primátora mesta Hlohovec, pričom sa každý musel obhájiť, prečo by mal byť  primátor práve on a čo nášmu mestu dokáže ponúknuť. Po obhajobe a následnej verejnej diskusii prišlo k voľbám, kde bola k dispozícií urna, ktorú si žiaci sami vytvorili a za stolom bola volebná komisia, ktorá občanom  podávala volebné lístky s menami kandidátov.

  Po voľbách prišlo očakávané vyhodnotenie, a samozrejme vyhral ten, ktorý bol najlepší:-)

 • Generácia €uro začína

  Do súťaže NBS Generácia €uro sa v tomto školskom roku opäť zapojí aj naša škola, ktorá mala účastníkov už aj na úvodnom školení dňa 3. 10. 2014 v priestoroch NBS. V prvom kole je potrebné do 28. 11. 2014​ "zdolať" súťažný kvíz a získať čo najlepšie skóre. Súťažia tímy, ktoré môžu mať 4 alebo 5 členov. Viac informácií pre prípadných záujemcov o súťaž u Ing. Šilhárovej. Súťažiacim držíme palce !                                                                                                                https://www.facebook.com/generaciaeuro

  Možno vás zaujme i súťaž "Selfie s novou bankovkou 10 eur" .-) http://game-10.new-euro-banknotes.eu/?lang=sk

      

 • Návšteva Mestskej knižnice v Hlohovci

  Tak ako každý rok, aj tentokrát sme s našimi prvákmi v dňoch 30. 9. a 2. 10. 2014 navštívili Mestskú knižnicu v Hlohovci v rámci knihovnícko-informačnej prípravy. Odborný výklad bol spojený aj s krátkou prednáškou k 70. výročiu SNP. Žiaci sa oboznámili s úsekom centrálnej evidencie, informačným úsekom i oddeleniami beletrie a odbornej literatúry; mohli si vyskúšať praktické činnosti, akými boli napr. vyhľadávanie dokumentov v on-line katalógu či hľadanie kníh priamo v knižničnom fonde. Zároveň chceme poďakovať pracovníkom Mestskej knižnice v Hlohovci za ich profesionálny prístup a živú spoluprácu s našou školou.

 • Európske peniaze v minulosti a dnes

  Historický vývoj peňazí v stredoeurópskom priestore bol hlavnou témou prednášky, ktorá sa uskutočnila 2. 10. 2014 v priestoroch našej školy. Zúčastnili sa jej žiaci 2.A, 3.B a 4.A triedy. Prednášajúcim bol numizmatik PhDr. Aleš Švec. Poskytol nám vskutku podrobný pohľad na vývoj hlavne mincovníctva od čias naturálnej výmeny po dnešné peniaze. Vývoj peňazí bol vždy spätý s historickými udalosťami danej doby. Tak, ako sa menila história, menili sa aj peniaze. Presvedčili sme sa o tom i na vlastné oči pri ukážkach mincí zo zbierok p. Šveca. Denáre, toliare, groše, koruny i ďalšie druhy mincí sme si mohli pozrieť na vlastné oči a zistiť, čo vypovedajú o dobe, v ktorej boli vyrobené. Táto prednáška bola ďalšou aktivitou zaradenou do projektu Euroscola 2015. Zaujal nás napr. príbeh kremnickej mincovne založenej r. 1328 a odvtedy nepretržite funguje až do dnešných dní. Vo svete pravdepodobne žiadna z mincovní nefunguje bez prerušenia tak dlho. Aj pôvod slova dolár z "thaler",  čo je v stredoveku používaná minca toliar.

     

 • Frankenstein v angličtine

  Dňa 1.10.2014 sa žiaci 3.A, 3.B a 4.B zúčastnili divadelného predstavenia Frankenstein v Bratislave. Táto klasika inšpirovaná príbehom Mary Shelley bola v podaní svetoznámeho  britského divadla, tak ako sa to už stalo zvykom, opäť lahôdkou pre diváka.

  Hra v podaní štyroch britských hercov ponúkla fascinujúci príbeh, originálnu hudobnú kulisu, množstvo hudobných i vizuálnych efektov a samozrejme príležitosť prirodzene sa zdokonaliť v anglickom jazyku. Zároveň pripomenula, že otázky náboženských predsudkov, etiky vedeckého bádania a morálky ešte stále nemáme dostatočne zodpovedané.

   

 • Európsky deň jazykov

  Z iniciatívy Rady Európy sa každoročne 26.september oslavuje ako Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je podnietiť všetkých Európanov, aby sa učili viac jazykov, pretože jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia. V našej škole sa pri tejto príležitosti konajú viaceré zaujímavé podujatia, ktoré sú zároveň súčasťou našich aktivít v rámci projektu EUROSCOLA.

 • Ulička jazykov 2014

  V rámci Európskeho dňa jazykov sa naši študenti – bratia Branislav & Daniel Beňovičoví – zapojili do projektu Ulička jazykov, ktorého súčasťou bola v júni vyhlásená súťaž „Prelož a zaspievaj“. Naši mladí hudobníci si vybrali pieseň Loď do neznáma (text: M. Sarvaš / hudba: P. Uherčík) a preložili ju do anglického jazyka. Po celomesačnej práci v domácom nahrávacom štúdiu vyprodukovali pieseň, ktorú pomenovali Boat To The Noland a zaslali ju do súťaže. Začiatkom septembra boli zverejnené výsledky, v ktorých naši študenti postúpili medzi šiestich finalistov, ktorí odprezentovali svoju interpretáciu piesne na slávnostnom vyhodnotení 26. septembra 2014 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Blahoželáme k úspechu našim talentovaným hudobníkom, ktorí sa už tešia na ďalší ročník tohto podujatia. Pieseň si môžete vypočuť tu: http://www.oahc.benovic.net/ulicka-jazykov/

 • COMENIUS MOBILITA na našej škole

  4. mobilita projektu Comenius, po návštevách Anglicka, Belgicka a Poľska, sa niesla v znamení slnečného počasia a milých, príjemných a obohacujúcich aktivít, rozhovorov, diskusií a posedení v kruhu 29 zahraničných účastníkov, našich 22 zainteresovaných študentov, ich obetavých rodín a väčšiny pracovníkov našej školy.

  Pracovný tím učiteľov vedený pani riaditeľkou Mgr. Katarínou Turzovou a našou kolegyňou Ing. Jankou Fulierovou pripravil bohatý program, ktorý začal v utorok popoludní medzinárodným veľtrhom, na ktorom sa každá z krajín mohla pochváliť svojim typickým jedlom. A veru bolo čo ochutnávať!  

  V stredu sa všetci zúčastnení presunuli do reprezentačných priestorov hotela Jeleň, kde sa študenti každej krajiny podelili s ostatnými o ich názory na vzťah štátu k menšinám. Prezentácie študentov zo všetkých 5 krajín boli veľmi podnetné a vzhľadom na posledné udalosti v Belgicku a minulotýždňové referendum o oddelení Škótska od Spojeného kráľovstva aj veľmi aktuálne. 

  Vo štvrtok najskôr anglický, belgický, cyperský a poľský stánok skrášlili našu Business street a pridali nášmu Dňu otvorených dverí aj medzinárodný rozmer a neskôr sa všetky tímy presunuli na večernú prechádzku po Piešťanoch.

  V piatok sme ukázali našim hosťom krásy slovenského hlavného mesta, ktoré im učarovalo a mnohí vyslovili presvedčenie, že sa do Bratislavy a na Slovensko ešte určite vrátia.

  A to nebolo ani zďaleka všetko! Fotky z týchto a všetkých ostatných Comenius podujatí minulého týždňa Vám ponúkame vo fotogalérii...

  Za úspešné zvládnutie náročného a intenzívneho týždňa patrí veľká vďaka najmä našim skvelým študentom za ich pracovné nasadenie, obetavú starostlivosť, pohostinnosť a pozitívnu náladu.  

  A na záver aj pár milých názorov našich zahraničných hostí: "Thank you team Slovakia! Spring Common staff and students are very grateful for your warm welcome and enriched programme." (koordinátorka projektu zo Spojeného kráľovstva Stela Plamenova)

  "Let's hope this project might have contributed a little to a better world. It will leave a lasting expression on all our pupils" (koordinátor projektu z Belgicka Pieter De Geest)

   

 • COMENIUS - partnerská návšteva

  Zaujímavý a podnetný týždeň čaká našich žiakov od 16. do 20. septembra 2014, kedy našu školu navštívia učitelia a žiaci z partnerských krajín multilaterálneho projektu COMENIUS z Anglicka, Belgicka, Poľska a Cypru. Pripravili sme pre nich bohatý program, v rámci ktorého sa uskutoční napríklad medzinárodná študentska konferencia pod názvom MINORITIES IN MASSMEDIA (17.09.2014) alebo Deň otvorených dverí (18.09.2014), kde budeme prezentovať naše aktivity v projektoch celoživotného vzdelávania LEONARDO, COMENIUS a ERASMUS + a taktiež šikovnosť našich žiakov na BUSINESS STREET. Okrem toho chceme našim partnerom priblížiť krásy nášho mesta a regiónu, ukázať im hlavné mesto a počas rôznych workshopov a voľnočasových aktivít pripieť k vzájomnému spoznávaniu sa. Pre našich žiakov je účasť v projekte COMENIUS jedinečnou možnosťou precvičiť si v praxi svoje vedomosti z anglického jazyka, zamyslieť sa nad problémami súčasného sveta, spoznať život v rôznych krajinách Európskej únie a nadviazať nové priateľstvá. Učitelia ocenia vzájomnú výmenu skúseností, ktorá určite po všetkých stránkach obohatí všetkých zúčastnených.

 • eTwinning

  Už aj naša škola je súčasťou eTwinningu

  Spolu s partnerskou školou v Nemecku budeme pracovať na projekte Quality of Life - Work & Life Balance.

  eTwinning = partnerstvá škôl v Európe

  Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning nám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžeme realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace).

  Viac informácií čoskoro.

strana: