Kontakt Mapa Vedenie školy Učitelia Neped. zamestnanci Triedy Žiaci Kalendár Štatistika eLearning Verzia pre mobily

 • 1. kolo Generácie €uro

  Zapojili sme sa tiež do 1. kola súťaže Generácie €uro, medzinárodnej súťaže organizovanej Európskou centrálnou bankou, ktoré tiež prebiehalo ako kvíz elektronickou formou. Súťažné družstvo z 3.B Ivan Hollán, Eduard Kamendy, Lenka Pagáčová a Nina Kelemenová dosiahlo pomerne vysokú 90 % - nú úspešnosť. Veríme, že to bude stačiť na postup do veľmi náročného 2. kola, ktorej predmetom je esej o menovej politike, vrátane odporúčaných opatrení, vypracovaná na základe menovej a ekonomickej analýzy súčasného vývoja. S napätím budeme očakávať vyhlásenie postupujúcich tímov.

 • Súťažný deň úspešný

  Dňa 20. 11. 2014 sa študenti našej školy zúčastnili hneď dvoch súťaží. Najprv prebiehalo elektronické kolo Olympiády stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja o Európskej únii. Súťažný tím zo 4.A v zložení Nikola Pátková, Natália Mesárošová, Simona Mikulášová a ako náhradníčka Nikola Dávideková obsadil v okrese Hlohovec 1. miesto a  v celkovom hodnotení všetkých škôl a okresov Trnavského samosprávneho kraja obsadil s plným počtom správnych odpovedí a časom 10:12 min. krásne 2. miesto, čím si vyslúžili postup do 2. kola súťaže za okres Hlohovec. Vedomosti získané aj vďaka Euroscole sme v tejto súťaži naozaj naplno využili. Blahoželáme a držíme palce 27.11. v Trnave!

   

   

 • Reportáž z nášho Dňa otvorených dverí

  Ak ste ešte nevideli reportáž z Dňa otvorených dverí v Obchodnej akadémii Hlohovec, ktorý bol spestrený návštevou našich zahraničných partnerov z projektu COMENIUS, tak si ju pozrite v archíve Hlohovskej televízie: http://www.hcregion.sk/hcregion.php?lng=sk&docid=155&adr=201410_42_den_otv_dveri_oa

 • Euroscola finišuje

  Keďže termín ukončenia súťaže sa neúprosne blíži, prebiehajú posledné z aktivít Euroscoly. Prednáška pani riaditeľky Úradníkovej z bankovej pobočky v Hlohovci nám objasnila trendy v oblasti bankovníctva. EÚ priniesla mnoho zmien aj do tejto oblasti napr. od februára 2014 je to SEPA, čo je projekt, ktorý znamená fakticky zrušenie hraníc pri realizácii bezhotovostných platieb v mene euro v rámci tohto priestoru kam patria krajiny EÚ a šesť ďalších krajín. Mali sme možnosť pozrieť si nové tlačivá k prevodom. Zmeny nastali aj v oblasti elektronického bankovníctva. Pani riaditeľka upozorňovala na nutnosť rozumného hospodárenia s penazmi, dôležitosť včasného splácania úverov, opatrnosť pri ručení či spoludlžníctve. V diskusii nás zaujímala možnosť získania hypotéky pre mladých, ponuka študentských účtov a možnosť odbornej praxe v tejto banke. 

  Absolvovali sme aj výstupný Eurokvíz a tu sú naše priemerné bodové výsledky:

  Trieda

  Vstupný Eurokvíz

  Výstupný Eurokvíz

  1. A

  11,33

  15,22

  1. B

    9,05

  14,25

  2. A

  11,69

  15,65

  2. B

  11,06

  15,93

  3. B1

  11,22

  15,82

  3. B2

  11,57

  15,64

  4.A1

  15,75

  17,27

  4.A2

  13,13

  15,73

  Spolu

  11,85

  15,69

   

  Z priemerného počtu bodov 11,85 sme sa teda celkovo posunuli po vzdelávaní Euroscoly na 15,69 boda, čo je +  3,84 boda.

   Najväčšími „skokanmi“ vo vedomostiach boli 4.A2  + 5, 2 boda ,  1.A + 4,87 boda a 1. B + 4,6 boda.

  Prvé tri priečky vo vstupnom eurokvíze obsadili: 4.A1, 4.A2, 2.A. Vo výstupnom sa zmenilo poradie len na 3. mieste kde sa umiestnila 2.B. Sme radi, že štvrtáci sú čo sa týka európskych tém najviac pripravení, pretože ich vedomosti z tejto oblasti sú aj súčasťou teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

  Prebiehala aj tvorba esejí na tému Európska únia - to sme my tu a teraz a na tému Keby som bol europoslancom. 

  Dňa 5. 11. 2014 sa druháci boli vzdelávať v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu, kde absolvovali prednášku o EÚ a tiež kvíz. Veríme, že v nich vzbudili ešte väčší záujem o európsku problematiku.

  A keď sme sa už toľko bavili o dôležitosti angažovania každého z nás vo verejných veciach a aj o účasti na voľbách či už do NR SR, EP či na komunálnej úrovni, tak sme študentom poskytli hneď aj možnosť voliť, aj keď väčšina z nich 18 rokov ešte nemá. Zapojili sme sa opäť do Študentských volieb, tentoraz komunálnych. 

  Volieb sa u nás zúčastnilo 64 zo 178 oprávnených voličov, čo je volebná účasť 35,96 %. Veľmi pekná volebná účasť bola u našich prvákov, ktorých veľmi zaujal aj absolvovaný projekt Nemaj v paži a voliť prišli v oboch prváckych triedach nadpriemerne, čo nás veľmi potešilo.

  Výsledky:

       Kandidát

           % podiel získaných hlasov

  1.  Milan Domaracký

  5,00

  2.  Dušan Ďurkáč

  8,33

  3.  Peter Dvoran

  6,67

  4.  Miroslav Kollár

  76,67

  5.  Mária Máliková

  3,33

   

  Ak chcete vyjadriť svoj názor na Euroscolu, na ativity ktoré na našej škole prebiehali môžete využiť projekt Hodnotenie Euroscoly v rámci Elearningu na Edupage príp. kontaktujte Ing. Šilhárovú. Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za účasť, za prejavený záujem, za pomoc mnohých študentov, bez čoho by sa tento projekt nedal realizovať a nesplnil by svoj účel. Tento projekt je o vás, našich študentoch. Už nám ostáva len spísať všetko do písomnej správy o Euroscole 2015 u nás a držať veľmi palce, aby 24 študentov práve z našej školy zasadlo do lavíc Európskeho parlamentu v Štrasbrugu v rámci pracovného dňa Euroscola ak v súťaži uspejeme.

 • Debata s europoslancom Eduardom Kukanom

  Prázdninami skrátený týždeň sme v rámci Euroscoly využili na maximum a privítali sme ešte jednu europoslaneckú návštevu. Pán Eduard Kukan si na nás našiel čas 29. 10. 2014. Poslancom Európskeho parlamentu je už druhýkrát a prišiel sa s nami podeliť o svoje skúsenosti, vedomosti, zodpovedať naše zvedavé otázky. Bol rád, že naši študenti sa zaujímajú o problematiku EÚ a že sa zapájajú do projektu Euroscola.

  Predstavil nám ideu zjednotenej Európy, ktorá sa narodila po 2. Svetovej vojne, kedy vznikla i OSN s rovnakým cieľom, aby v budúcnosti neboli svetové vojny. Nemecko a Francúzsko roky bojovali vo vzájomných vojnách, ich vedúci politici chceli teraz vybudovať mierovú Európu. Čo boli prvopočiatky dnešnej EÚ. Spomenul „big bang“ ako sa nazýva najväčšie rozšírenie EÚ o 10 štátov v r. 2004. Išlo o vstup štátov „spoza železnej opony“ s čím boli spojené určité obavy doterajších členských štátov. Podrobne sme sa venovali kandidátskym krajinám. Najväčšie šance stať sa ďalšími členmi EÚ majú momentálne asi Srbsko a Čierna Hora, kde však prístupový proces bude pravdepodobne trvať ešte niekoľko rokov. Rokovania príliš nepokročili s Tureckom, ktoré by muselo splniť všetky kritériá vstupu do EÚ. Island napr. kritériá spĺňa, ale v dôsledku striedania vlád, raz chce a potom nechce do EÚ vstúpiť. O vstup požiadali i Nórsko a Švajčiarsko, kde sú občania proti začatiu prístupových rokovaní. Švajčiarsko má však napr. s EÚ uzatvorené veľmi výhodné hospodárske a iné zmluvy uľahčujúce vzájomnú spoluprácu.

  SR má neslávne prvenstvo v najnižšej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu r. 2014 bola  13,05 %. Dôvera občanov v Európsky parlament je veľmi vysoká, ale občania voliť nejdú. Pritom Európsky parlament prijíma dôležitú legislatívu ovplyvňujúcu bežné životy ľudí. Voliť je podľa pána Kukana potrebné tých, ktorí vedia hovoriť, zaujať, argumentovať, aby vedeli presadiť záujmy SR v Európskom parlamente. Tam poslanci pracujú vo frakciách, národná spolupráca funguje pri otázkach veľmi dôležitých pre SR napr. zvýšenie finančných prostriedkov na odstavenie jadrovej elektrárne, živelné pohromy ... Inak poslanci pracujú vo svojich frakciách bez ohľadu na národnú príslušnosť. V Európskom parlamente je 24 úradných jazykov, najdôležitejšími sú angličtina, nemčina, taliančina, španielčina, tie sa používajú najviac. Pán europoslanec nám odpovedal i na otázky o jazykoch, ktoré ovláda on, vrátane swahilčiny, v ktorej na našu žiadosť pridal aj názornú ukážku.

  Diskusia bola aj ďalej pestrá cez rozdelenia Československa, princíp rozdeľovania postov vo výboroch a delegáciách Európskeho parlamentu cez d´Hontov princíp, tiež sme sa zaujímali o prideľovanie „speaking time“ a ako to reálne pri rokovaní EP vyzerá, koľko minút trvajú vystúpenia: 4, 2, 1 a pol alebo 1 minútu, otázky tlmočenia, rezolúcií, ktoré sú prijímané EP, 3 sídla EP: Štrasburg, Brusel, Luxemburg. Zakončili sme snahou viesť tému EÚ do škôl, čo na našej škole funguje už roky napr. v podobe samostatného tematického celku Európska únia v rámci predmetu Ekonomika, táto problematika je následne aj súčasťou maturitnej skúšky.

  Pán europoslanec si vyskúšal s takmer bezchybným výsledkom aj náš Eurokvíz. Celú problematiku sa nám snažil podať veľmi zrozumiteľnou formou, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

 • Návšteva europoslanca Ivana Štefanca

  Dňa 28. 10. 2014 k nám zavítal ďalší z europoslancov pán Ivan Štefanec. Má za sebou bohaté ekonomické skúsenosti, momentálne pôsobí v politike. NR SR vymenil za Európsky parlament. Hneď v úvode si bravúrne poradil s našim Eurokvízom na plných 20 bodov, za čo si vyslúžil veľký potlesk. Pochválil študentov za záujem o európske témy a mal na nich v priebehu diskusie veľa zvedavých otázok, v ktorých sme už vďaka mnohým absolvovaným aktivitám Euroscoly u nás obstáli dobre, čo pán europoslanec ocenil pochvalou na našu adresu.

  Pán europoslanec spomenul vylúčenie SR z integračných procesov z politických dôvodov v r. 1997, čo sme následne museli dobiehať a kde hrozilo, že sa SR dostane do izolácie. V r. 2004 sme našťastie po úspešnom referende do EÚ vstúpili. Avšak stále sme boli kontrolovaní na hraniciach, až do r. 2007, kedy sa stala aj SR súčasťou schengenského priestoru. Nasledovalo zavedenie eura v r. 2009.

  Euru sme sa venovali  podrobnejšie. Najnovším prírastkom do eurozóny je Litva. Rozhodnutie o prijatí eura je suverénnym rozhodnutím každej krajiny. Povinnosť zaviesť euro nemajú Veľká Británia a Dánsko. Pre SR je euro veľmi dôležité, keďže sme malá otvorená ekonomika, ktorej HDP je z veľkej časti tvorený práve exportom a obchodujeme najmä s krajinami eurozóny. Veľká Británia nie je natoľko naviazaná na eurozónu, obchoduje skôr v dolároch a librách, ktoré sú pre ňu dôležitým národným symbolom. V súvislosti s eurom v SR sme diskutovali o rozdiele občanmi vnímanej a skutočnej inflácie po jeho zavedení.

  Zaujímali nás aj zámery novej EK. Hovorili sme o dôležitosti dobudovania voľného pohybu služieb. O energetickej únii, prepojení sietí, vyjednávacej pozícii EÚ v tejto oblasti po integrácii, o vplyve na ceny energií v EÚ, o diverzifikácii,  o obnoviteľných zdrojoch najmä vodnej a geotermálnej energii. Túto oblasť bude mať na starosti náš zástupca v EK Maroš Šefčovič, ktorý bude podpredsedom EK zodpovedným za energetickú úniu. Pri tejto téme nám nedalo nespýtať sa pána europoslanca na situáciu na Ukrajine, vplyv a zámery Ruska, postup Európskej únie. Zdôraznil, že EÚ zabezpečuje už 69 rokov mier na európskom kontinente, za čo dostala aj Nobelovu cenu za mier. Rozhodnutie o vstupe do EÚ je rozhodnutím o hodnotách. V EÚ ide o zdieľanie spoločných hodnôt: slobody, tolerancie, mieru, vzájomného rešpektu ...

  Rezervy EÚ vidí pán poslanec napr. v oblasti ekonomického rastu. Veľkou príležitosťou pre jeho zvýšenie a aj pre SR je pripravovaná zmluva o voľnom obchode s USA.  Rozprávali sme i po nutnosti podpory malých a stredných podnikov – znižovaním ich administratívneho, daňového a odvodového zaťaženia. O bankovej únii, preverovaní bánk v snahe predísť problémom, akým sme čelili pri finančnej kríze. O sankciách pre krajiny za nezodpovedné hospodárenie, ktoré boli zavedené. Analyzovali sme i hospodárenie SR, vývoj štátneho dlhu a diskutovali o mechanizmoch dlhovej brzdy a princípoch jej fungovania.

  V závere diskusie sme spomenuli i výdavky na obranu, problematiku NATO, otázku sídla EP, rozpočtu EÚ, nutnosť šetrenia energiou. Náš najaktívnejšie diskutujúci študent Ivan bol pozvaný pánom europoslancom do Štrasburgu, k čomu mu srdečne blahoželáme. 

     

 • Záložka spája slovenské stredné školy

                                          

  O tom, že kreativita a tvorivosť nie sú našim žiakom cudzie, sme sa mohli presvedčiť aj pri práci na projekte vyhlásenom Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave  k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2014 Záložka do knihy spája slovenské školy. Tento ročník bol venovaný predstaveniu školy alebo odboru, ktorí žiaci študujú. Našou partnerskou školou sa stala Spojená škola, Obchodná akadémia SvidníkVýsledky našej práce posúdia žiaci spomínanej školy, ktorým sú záložky určené, ale môžete aj  vy ostatní aspoň vo fotoalbume. Veríme, že im naše záložky spríjemia stretnutie s knihou.

   

 • Čo nám Euroscola dala tento týždeň

  Euroscola nám tento týždeň priniesla ďalšie zaujímavé podujatia. Hneď v pondelok sme začali návštevou pracovníčok z kancelárie bankovej ombudsmanky, ktoré nám sprostredkovali zaujímavé vedomosti týkajúce sa ochrany našich peňazí. Vysvetlili nám, aké sú najčastejšie formy rôznych podvodov a mimozákonných praktík, na ktoré by sme si mali dať pozor a ako sa pred nimi chrániť. Táto prednáška bola veľmi praktická, prispela k budovaniu finančnej gramotnosti našich študentov, ktorých čaká v budúcnosti hospodárenie s vlastými peniazmi. V diskusii zazneli najmä otázky týkajúce sa postupu v prípade porušovania práv spotrebiteľa vo finančnej oblasti a právomoci jednotlivých inštitúcií. 

  V utorok sme mali zasa možnosť "Nemať v paži". Zavítal k nám poslanec NR SR Richard Vašečka a snažil sa nás presvedčiť, aby sme nemali v paži voľby, najbližšie práve tie komunálne. Vysvetlil nám, aká dôležitá je demokracia a v nej uvedomelý občan. Aké je dôležité vybrať si tých správnych zástupcov na hájenie svojich záujmov a ako na to. Pán Vašečka je skutočne veľmi skúsený rečník a sledovať jeho vystúpenie bolo zážitkom. Otázky do diskusie sa písali na papieriky, takže sa osmelili viacerí a nebolo im konca kraja. Študenti mali možnosť získať USB kľúče buď priamo na prednáške alebo cez FB označením na selfie projektu Nemaj v paži. Účinok budeme mať možnosť vidieť už 6.11. 2014 v našich Študentských komunálnych voľbách. 

  V stredu nasledovala Škola ľudských práv, kde sme sa o nich dozvedeli viac, aj čo znamenajú prakticky pre každého z nás. 

  Tiež sme tvorili Eurobarometer merajúci naše plusy a mínusy v EÚ, ak máte pocit, že viete ešte o ďalších výhodách alebo nevýhodách stačí využiť dole pri nástenke pripravený EÚ box. Skúsili sme aj simulovať zasadnutie EP. Najviac sme diskutovali o kandidátskych krajinách a životnom prostredí. Prebieha tiež tvorba esejí na tému Európska únia - to sme my tu a teraz. A zažili sme aj pásmo študentských prezentácií na témy EÚ pripravené štvrtákmi, ktorí nám prezentovali svoje zistenia o EÚ.

  Budúci týždeň nás čakajú ďalšie dve europoslanecké návštevy: p. Štefanec a p. Kukan už sa veľmi tešíme. 

  Všetky informácie o Euroscole nájdete na oahlohovec.tk

     

   

   

 • Okresné kolo vo volejbale
  23. 10. 2014

  V dňoch 14. 10. a 17. 10. 2014 sa uskutočnilo okresné kolo žiakov SŠ vo volejbale. Tohto turnaja sa zúčastnila aj naša škola, ktorá dosiahla výborné výsledky.

  Dňa 14. 10. 2014 najskôr hrali naše dievčatá a dosiahli výborné 2. miesto. Ešte lepšie si počínali chlapci ktorí hrali 17. 10. 2014 a celkovo obsadili vynikajúce 1.miesto, čím si vybojovali postup na Krajské kolo, ktoré sa uskutoční pod hlavičkou - Župná olympiáda v apríli 2015.

  Za tieto výsledky im patrí vďaka, ako aj blahoželanie.

 • Kraj, ktorý je mojím domovom

  Ani v tomto roku sme si 22. 10. nenechali ujsť účasť vo vedomostnej olympiáde TTSK pre žiakov 2. ročníka Kraj, ktorý je mojím domovom. 

  Družstvo druhákov v zložení Rebeka Ondrišová II. A, Patrik Koleno II. B a Denis Sedláček II. B vypracovávali on-line úlohy v štyroch tematických okruhoch:

  1. osobnosti kultúry,
  2. olympijské hnutie v TTSK,
  3. životné prostredie,
  4. cestovný ruch.

   

  Oboznámili sa s novými poznatkami o TTSK a mohli si tak posilniť pocit hrdosti z dosiahnutých výsledkov rozvoja TTSK. Keďže však ide o súťaž, už teraz sme zvedaví, ako sme dopadli.

   

   

 • Deň seniorov

  Je už tradíciou, že aj žiaci našej školy chcú svojou troškou prispieť k peknej starobe svojich blízkych. Žiačky II. B: Lucia Jurčová a Kristína Froncová moderovali slávnostný program ku Dňu seniorov 21. 10. 2014 v Empírovom divadle v Hlohovci, na ktorom sa zúčastnili klienti z domovov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Harmonia a Humanus, pozvanie prijali i mnohí významní hostia z domovov soc. služieb z najbližšieho okolia i z českého družobného mesta Hranice. Mesiac október je mesiac úcty k starším, preto zvlášť v tento čas je dôležité myslieť na našich starších spoluobčanov, ktorí si zaslúžia hlbokú úctu a úprimné poďakovanie za hodnoty, ktoré nám zanechali počas svojho aktívneho života.

 • Exkurzia Coca - Cola

  Dňa  10. 10. 2014 sa študenti 2.A, 2.B a časť študentov 4.A zúčastnili exkurzie vo výrobnom závode Coca - Coly v Lúke pri Piešťanoch. Coca - Cola je jedných z najväčších výrobcov nealkoholických nápojov na Slovensku. Tento výrobný závod je súčasťou medzinárodnej skupiny snažiacej sa dosiahnuť udržateľný rast podnikania zodpovedným spôsobom. Ako všetkých mladých ľudí nás značky nesmierne oslovujú a Coca - Cola je jednou z najznámejších. Možnosť navštíviť jej výrobný závod a pozrieť si výrobu našich obľúbených nápojov zblízka nás preto veľmi zaujala. Aj toto je pre nás Európska únia – naše obľúbené značkové výrobky a spôsob podnikania týchto medzinárodných spoločností.

    Okolo 11tej hodiny sme sa dostavili do závodu a začala sa exkurzia, ktorá pozostávala z odbornej prednášky Lujzy Gajdošovej, pracovníčky v závode.  Prostredníctvom prednášky nás najprv oboznámila s históriou výroby Coca - Coly a neskôr i so súčasnou náplňou práce a postupmi výroby z teoretického hľadiska.  Prezentácia pozostávala z viacerých zaujímavých poznatkov, čím nás uviedla do sveta Coca - Coly. Dozvedeli sme sa, že sa podieľala napríklad na momentálne najznámejšom vyobrazení Mikuláša – tak ako ho dnes poznáme. Jeho obraz v červeno-bielej farbe Coca - Coly použila firma ako reklamný ťah prezentácie produktu. Okrem iného je Coca - Cola druhé najpoužívanejšie slovo na svete (hneď po slove OK) a druhým najznámejším tvarom je špecifický tvar fľaše tohto nápoja. Po teoretickej prednáške nám boli poskytnuté ochranné okuliare a reflexné vesty a za sprievodu pani Gajdošovej sme sa presunuli do výrobného skladu, kde sme boli postupne oboznámení so všetkými elementárnymi postupmi pri výrobe, ako napríklad vyfukovanie fliaš z plastových predlôh (ktoré sme si mali možnosť i vziať), umývanie a príprava sklených fliaš, ktoré sa následne vydajú opäť do obehu (jedna sklená fľaša Coca - Coly sa v priemere použije 27 krát), plnenie fliaš nápojom, či spôsob nalepovania etikiet. 

  Na konci exkurzie sme mali možnosť vybrať si z ponuky nápojov, ktoré sa vyrábajú v závode Lúky (Coca - Cola, Fanta, Sprite a iné..).

  Najnovšie informácie však poukazujú na viaceré zmeny, ktoré sa vraj majú zaviezť v Coca –Cole v rámci Európy. Európska únia reguluje alebo smeruje k regulovaniu tradičných reprezentatívnych výrobkov a ich zmenám. V záujme zlepšenia poskytovania informácií spotrebiteľom nariaďuje výrobcom povinné označovanie výživových údajov a minimálnu veľkosť písma (zloženie produktu, alergény, pridaný cukor..). Následkom týchto nových zmien by sa v rámci EÚ mala zmeniť i tradičná fľaša 0,2 l na úspornejší tvar z dôvodu zavedenia novej etikety.  Regulácie EÚ by mali slúžiť na zlepšenie komfortu zákazníkov.

   

   

   

   

 • Europoslanec Boris Zala

  Dňa 13. 10. 2014 zavítal na pôdu našej školy ďalší vzácny hosť – europoslanec Boris Zala. Vysvetlil nám, že Európska únia je subštátie, čiže súbor národných štátov, ktoré kooperujú, z čoho vyplývajú aj nedostatky EÚ. Za jej vznikom bol mierový motív, vzájomné vzťahy medzi štátmi na princípe kooperácie, nie konkurencie. U nás sa pred vstupom Slovenska uskutočnilo referendum o vstupe SR do EÚ. Spomenul snahu viacerých balkánskych krajín o vstup do EÚ. Objasnil atraktívnosť EÚ pre mnohé krajiny napr. aj Ukrajinu, Gruzínsko, Moldavsko, ktoré s ňou podpísali asociačné dohody, ktoré budú pre ne znamenať uľahčenie obchodných vzťahov. Snahou Ruska je však vytvorenie Euroázijskej únie. Krajiny majú možnosť sa slobodne rozhodnúť, do ktorého z týchto zoskupení chcú patriť. Spomenul aj aktuálne sankcie zo strany EÚ voči Rusku.

  Momentálne sme v procese vytvárania novej Európskej komisie, ktorá je „vládou“ EÚ. Riadiacimi orgánmi EÚ sú Európska komisia, Európsky parlament a Európska rada. Európska komisia má výkonnú moc a môže tiež navrhovať legislatívu. Európsky parlament reprezentuje všetkých občanov EÚ. Jeho zákonodarstvo veľmi významne ovplyvňuje život všetkých občanov EÚ. Poslanci v ňom pracujú v jednotlivých politických skupinách. Problémom nízkej účasti občanov SR vo voľbách do Európskeho parlamentu je podľa europoslanca to, že sa na Slovensku málo prezentujú európske témy. Tretím dôležitým orgánom je Európska rada.

  Eurokríza ukázala medzery v integrácii, ktoré v EÚ stále sú. Euro je silná, stabilná mena, ktorá je protiváhou ostatným významným menám napr. doláru. V súčasnej dobe globalizácie, nie je žiadny štát schopný presadiť svoje záujmy samostatne, preto je pre nás dôležitá EÚ. Troma dôležitými projektmi do budúcnosti sú integrácia v oblasti infraštruktúry, v oblasti energetiky a v oblasti telekomunikácií.

  V rámci diskusie mali študenti na pána europoslanca veľké množstvo otázok, keďže cestoval ešte v ten deň do Bruselu ani nebolo časovo možné zodpovedať ich úplne všetky. Pre študentov bol jeho výklad nesmierne podnetný. Diskutoval s nami o vstupe ďalších kandidátskych krajín do EÚ o negatívach a pozitívach takéhoto kroku. Objasnil nám obrovský pokrok SR čo sa týka životnej úrovne od vstupu do EÚ. Veľmi diskutovanou bola otázka možného vstupu Turecka do EÚ. Vysvetlil nám ako vyzerá jeho práca v rámci Výboru pre zahraničné veci, Podvýboru pre ľudské práva a aká je štruktúra pracovného dňa europoslanca. Pán poslanec pôsobí aj v Delegácii pre vzťahy s Juhoafrickou republikou, kde bol aktuálne zvolený za prvého podpredsedu. Ďalšou veľmi diskutovanou oblasťou boli vzťahy Ruska a EÚ a migrácia v Európe.

  O prednáške u nás informoval pán europoslanec aj vo svojom FB profile.

 • Europoslankyňa Monika Flašíková Beňová

  Dňa 10. 10. 2014 prijala naše pozvanie europoslankyňa Monika Flašíková Beňová. Študentom priblížila prácu v Európskom parlamente a jeho fungovanie. Keďže sme si v rámci Euroscoly zvolili tému Európska únia – to sme my tu a teraz, hneď v úvode spomenula iniciatívy EÚ na podporu zamestnanosti absolventov SŠ a VŠ. Z týchto iniciatív je aj naša škola zapojená do programu Erazmus plus. Naši študenti sa zúčastnili odbornej praxe v Londýne cez podprogram Leonardo da Vinci, v súčasnosti sa pripravuje ďalšia skupina  študentov, ktorí budú mať možnosť absolvovať odbornú prax v zahraničí. Tejto problematike boli venované aj ďalšie z našich projektov v rámci Euroscoly, kde študenti prezentovali aj širšej verejnosti svoje dojmy , postrehy a skúsenosti. Možnosť „zažiť Európu na vlastnej koži“ bola pre nich úžasnou skúsenosťou, ktorá im nepochybne bude nápomocná aj pri vylepšovaní ich pozície na trhu práce.

  Ďalej spomenula svoju iniciatívu - deklaráciu, ktorou chce zlepšiť podmienky pre hendikepovaných. Chce ňou vyzvať Európsku komisiu, aby prispela k odstraňovaniu existujúcich prekážok brániacich lepšiemu uplatneniu a zapojeniu sa hendikepovaných do spoločnosti v rôznych členských krajinách. Táto deklarácia bude predložená predsedovi Európskeho parlamentu, následne postúpená Európskej komisii. Cieľom je dosiahnuť vyššiu efektívnosť a harmonizáciu, najmä čo sa týka vzájomného uznávania si platných potvrdení a nárokov zdravotne postihnutých medzi jednotlivými členskými krajinami.

  V súvislosti s tým vysvetlila študentom ako vyzerá legislatívny proces v Európskej únii, aké druhy legislatívnych opatrení je možné prijať a orgány, ktoré sa na ňom podieľajú: Európsky parlament, Európska komisia a Európska rada. Vysvetlila, že v EK sú reprezentanti 28 členských krajín EÚ. Momentálne sme vo fáze zostavovania novej EK. Objasnila žiakom ako prebiehajú hearingy kandidátov na komisárov, spomenula i zástupcu SR Maroša Šefčoviča – kandidáta na komisára pre dopravu a vesmír. Venovala sa i postaveniu Európskej rady, ktorú tvorí 28 predsedov vlád, len Francúzsko v nej má prezidenta. Títo reprezentujú záujmy členských štátov. Európsky parlament zas reprezentuje záujmy občanov členských štátov.

  Zistili sme aj, prečo bolo vydané nariadenie týkajúce zakrivenia uhoriek, kvôli ich kótovaniu na burze. Informovala nás aj o pripravovanej obchodnej dohode medzi USA a EÚ znamenajúcej posilnenie obchodno – politických vzťahov, kde sú veľmi dôležité rokovania o znení jej presných podmienok, aby boli vyhovujúce pre občanov EÚ.

  Dozvedeli sme sa aj o občianskej iniciatíve EÚ, čo je nástroj priamej demokracie, ktorý zaviedla Lisabonská zmluva. Umožňuje jednému miliónu občanov EÚ požiadať Európsku komisiu, aby navrhla potrebnú legislatívu. Je to nástroj aj pre mladých ľudí, umožňujúci presadiť v EÚ ich záujmy.

  Z histórie spomenula vznik EÚ ako mierového projektu po prvej a druhej svetovej vojne. Poslednými štátmi, ktoré do nej vstúpili boli Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko. Kandidátske krajiny musia splniť Kodanské kritériá. Sú nimi napr. Srbsko, Čierna Hora, Macedónsko, Turecko, Island. Asociačná dohoda je podpísaná napr.  aj s Ukrajinou a znamená politické pridruženie a voľný obchod s EÚ.  Európska únia funguje ako protiváha mocností ako USA, Čína a Rusko. Je potrebné spolupracovať, aby sme im mohli konkurovať.

  Tiež spomenula činnosť výborov, ktorých členkou je. Prvým je ENVI – Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Riešia napr. otázku zdravého vzduchu aj cez biopalivá, ktoré EÚ dotuje. Ide napr. o repku olejnú. Viedlo to však k pestovaniu plodín pre biopalivá namiesto potravinárskeho priemyslu. Preto sa prechádza na biopalivá druhej generácie z lesného a potravinárskeho odpadu. Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci sa bude zaoberať napr. otázkou minimálnej európskej mzdy. Má prijímať opatrenia nielen pre banky a firmy, ale i pre zamestnancov. Je potrebné vrátiť ľuďom dôveru v Európu, ktorá bola naštrbená zachraňovaním nezodpovedných vlád a bánk.

  Pani europoslankyňa sa snažila prediskutovať so študentmi výhody EÚ pre mladých ľudí, otázky prípravy na výkon povolania, problematiku nezamestnanosti. V diskusii padli aj otázky týkajúce sa práv menšín, ktorým sa pani europoslankyňa venuje a našich študentov zaujímal jej postoj. Spomenula im aj aplikáciu Európskeho parlamentu pre mobilné telefóny. Tiež iniciatívu o zrušení Štrasburgu ako sídla Európskeho parlamentu, pričom vysvetlila historické súvislosti tejto problematiky. Vieme si už aj predstaviť ako vyzerá pracovný deň europoslanca.

  Pani europoslankyňa v závere absolvovala aj študentmi pripravený Eurokvíz na stránke projektu Euroscola, ktorú žiaci vytvorili. Tiež sa ochotne posadila do našej lavice a vrátila sa do študentských čias aspoň na moment fotenia.

  Účel návštevy bol nepochybne splnený, študenti nadobudli množstvo nových poznatkov a odchádzali zo školy bohatší o zážitok stretnutia so skutočným europoslancom tvárou v tvár.

  O tejto aktivite informovala aj Informačná kancelária EP na svojom FB účte a tiež pani europoslankyňa na svojom FB profile.

 • EUROSCOLA v rozbehu

  Verím, že všetci študenti našej školy zaregistrovali v posledných dňoch zvýšený ruch spojený so slovíčkom Euroscola. Euroscola je súťaž pre stredoškolákov, umožňujúca im zúčastniť sa pracovných dní v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu, v prípade, že budú v súťaži úspešní. V priebehu posledných dní sa uskutočnili ďalšie z akcií spojených s Euroscolou. Témou, ktorú sme si zvolili v rámci Euroscoly na spracovanie je: EURÓPSKA ÚNIA - to sme my tu a teraz. Takže pátrame, ako sa Európska únia dotýka života každého z nás. Čo sme "ukuchtili" v našej "euroscoláckej kuchyni"?

  Do našich lavíc pribudli na chvíľočku noví žiaci z Európskeho parlamentu. Mali sme tú česť privítať na pôde školy Moniku Flašíkovú Beňovú a Borisa Zalu, ktorí momentálne zastupujú naše záujmy v Európskom parlamente. Obaja europoslanci študentom priblížili fungovanie najdôležitejších inštitúcií Európskej únie, priebeh legislatívneho procesu, problematiku, ktorou sa zaoberajú vo svojich výboroch, fungovanie Európskeho parlamentu, smerovanie Europskej únie a jej význam. Študenti mali tiež možnosť s europoslancami diskutovať o otázkach, ktoré ich zaujímajú.

  Naše "európske" školské aktivity sme prezentovali aj žiakom ZŠ, pretože naša škola je zapojená do viacerých projektov financovaných Európskou úniou, ktoré študentom umožnili bližšie spoznať viaceré krajiny Európskej únie.

  Tiež viacerí zo študentov absolvovali Eurokvíz, ktorý pripravili študentky v rámci prípravy práce SOČ. Tento kvíz si zopakujú po absolvovaní všetkých aktivít Euroscoly, veríme, že už s lepšími výsledkami. 

  Druháci mali možnosť zúčastniť sa exkurzie vo výrobnom závode jedného z najväčších výrobcov nealkoholických nápojov aj v európskom meradle. Pozreli si ako sa vyrába Coca Cola a ďalšie zo známych nápojov. Oboznámili sa s podnikaním v celoeurópskom meradle.

  Európska únia je pre nás v lokálnejšom meradle spojená aj s komunálnou politikou. V škole sme privítali riaditeľa Inštitútu pre verejné otázky Miroslava Kollára, ktorý nám porozprával o fungovaní komunálnej politiky vo vyspelých európskych krajinách. Získané vedomosti budeme môcť zužitkovať už v priebehu Študentských komunálnych volieb, ktoré IVO organizuje a budú prebiehať aj na našej škole 6. 11. 2014.

  Čo nás čaká v najbližších dňoch? Trošku sa zamyslíme nad Európskou úniou v našich životoch, privítame pracovníčky z kancelárie bankovej ombudsmanky, ktoré nám priblížia ich prácu a problematiku, ktorou sa zaoberajú, čakajú nás ďalšie europoslanecké návštevy - p. Štefanec a p. Kukan, štvrtáci nám pripravili vzdelávacie pásmo o Európskej únii. A o všetkom, čo sa udeje sa tu určite zas dozviete .-)

                          

 •  Každoročne sa odohrávajú medziročníkové zápolenia v basketbale a vo volejbale. A aké výsledky priniesli? čítajte ďalej a pozrite si aj fotogalériu...

   

  Basketbalového i volejbalového turnaja sa zúčastnili dobrovoľne prihlásení žiaci  zo všetkých ročníkov. Súťažilo sa v kategórii chlapci a v kategórii dievčatá. Do turnaja sa zapojilo 6 študentov a 6  študentiek za každý ročník.

   

  Výsledky basketbal chlapci:                                           Výsledky basketbal dievčatá:                                

  1. miesto IV. ročník                                                  1. miesto         III. ročník

  2. miesto   I. ročník                                                   2. miesto         IV. ročník

  3. miesto   II. ročník                                                   3. miesto         II. ročník

   

  Najlepší strelec:     Dominik Krajinčák                              Najlepšia  strelkyňa:    Romana Sláviková  

   

  Výsledky volejbal chlapci:                                               Výsledky volejbal dievčatá:

  1. miesto         IV. ročník                                                   1. miesto  III. ročník

  2. miesto         III. ročník                                                    2. miesto  IV. ročník

  3. miesto         I. ročník                                                      3. miesto   II. ročník 

   

 • Poznaj svoj kraj

  Dňa 3. septembra 2014 sa žiaci I., II. a III. ročníka zapojili do vedomostného kvízu "Poznaj svoj kraj", ktorý sa konal pri príležitosti Dňa TTSK. Každá trieda vytvorila trojčlenný riešiteľský tím, ktorého úlohou bolo pomocou internetu vyhľadávať správne odpovede na otázky. Kvíz sa zameriaval predovšetkým na významné osobnosti a kultúrne pamiatky Trnavského kraja. Na 1. mieste sa umiestnila trieda I. B (E. Pavlovičová, A. Sporimská, K. Tomanová), na 2. mieste III. B (N. Depešová, V. Králiková, V. Stanová) a na 3. mieste I. A (S. Náhliková, Z. Surová, L. Vakulová). Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že aj tí, ktorí nezvíťazili, si aspoň odniesli cenné vedomosti a nové poznatky o svojom kraji.

 • Deň TTSK

  3. október sa v našej škole už tradične niesol v znamení Dňa TTSK. V športovom zápolení si žiaci štyroch stredných škôl Hlohovca zmerali sily v basketbale a florbale. Naši žiaci boli opäť úspešní. Chlapci obsadili v basketbale prvé a dievčatá druhé miesto. Vo florbale chlapcov sme obsadili druhé miesto. Vedomostný kvíz "Poznaj svoj kraj" pripravil pre žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka PhDr. Stanislav Kamenčík, ktorý v týždni od 29. septembra do 3. októbra 2014 navštívil so žiakmi 1. ročníka Mestskú knižnicu v Hlohovci. Krásy nášho kraja sme od 16. do 20. septembra 2014 priblížili i našim zahraničným partnerom projektu Comenius (prehliadka Hlohovca, Piešťan, návšteva Vlastivedného múzea v Hlohovci). S našimi úspechmi sme sa širokej verejnosti pochválili 18. septembra 2014 na Dni otvorených dverí.

 • Diskusia o voľbách

  Kto by povedal, že hodina práva môže byť podávaná aj zábavne a zároveň poučne?

  4. A spolu s p. profesorkou Tonkovičovou to skúsili a úspešne. Cieľom dvoch hodín bola diskusia o uchádzačoch resp. kandidátoch do primátorských volieb a taktiež aj organizácia volieb a vytváranie volebnej komisie. Z triedy boli zvolení traja kandidáti na primátora mesta Hlohovec, pričom sa každý musel obhájiť, prečo by mal byť  primátor práve on a čo nášmu mestu dokáže ponúknuť. Po obhajobe a následnej verejnej diskusii prišlo k voľbám, kde bola k dispozícií urna, ktorú si žiaci sami vytvorili a za stolom bola volebná komisia, ktorá občanom  podávala volebné lístky s menami kandidátov.

  Po voľbách prišlo očakávané vyhodnotenie, a samozrejme vyhral ten, ktorý bol najlepší:-)

 • Generácia €uro začína

  Do súťaže NBS Generácia €uro sa v tomto školskom roku opäť zapojí aj naša škola, ktorá mala účastníkov už aj na úvodnom školení dňa 3. 10. 2014 v priestoroch NBS. V prvom kole je potrebné do 28. 11. 2014​ "zdolať" súťažný kvíz a získať čo najlepšie skóre. Súťažia tímy, ktoré môžu mať 4 alebo 5 členov. Viac informácií pre prípadných záujemcov o súťaž u Ing. Šilhárovej. Súťažiacim držíme palce !                                                                                                                https://www.facebook.com/generaciaeuro

  Možno vás zaujme i súťaž "Selfie s novou bankovkou 10 eur" .-) http://game-10.new-euro-banknotes.eu/?lang=sk

      

strana: