Navigácia


 • V treťom vydaní spoločného medzinárodného magazínu projektu COMENIUS nájdete okrem iného i pochvalné vyjadrenia na našu adresu týkajúce sa septembrovej návštevy našich zahraničných partnerov u nás v Hlohovci. Teší nás, že sme obstáli na výbornú!

 • Sme medzi najlepšími!

  Podľa rebríčka najkvalitnejších stredných odborných škôl vypracovaného Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy sa naša škola v Trnavskom samosprávnom kraji umiestnila na krásnom 7. mieste.

  V rámci hlohovských škôl je naše hodnotenie najlepšie (6,6)Pokiaľ sa  teda deviataci  ešte stále nerozhodli, kam po skončení základnej školy, ponúkame im možnosť štúdia na našej škole. V prípade záujmu ich kedykoľvek radi privítame  a osobne ich oboznámime s možnosťami a výhodami, ktoré im naša škola ponúka. Stačí prísť a následne sa rozhodnúť.

 • Vianočná akadémia

  Vianoce sa spájajú aj s odovzdávaním si darčekov, a tak sa každoročne na našej škole rozchádzame na vianočné prázdniny dobre naladení zábavným darčekom, ktorý si pripraví každá trieda.

  Tento rok tomu nebolo inak. Triedy nešetrili ani naše bránice, ani našu dušu. Oslovovali nás mnohokarými vinšami i slovami na zamyslenie... Učitelia však dostávajú aj iné pohladenia duše - žiakov, ktorí prichádzajú do školy, aj keď už nemusia. Vracajú sa ... prichádzajú iba tak, aby pozdravili svojich bývalých učiteľov, porozprávali sa s nimi a zaželali im krásne vianočné sviatky. Sme hrdí na to, že na našej škole takých máme...                           pozri  fotoalbum vianočná akadémia 

 • EUROSCOLA ÚSPEŠNÁ !!!

  Ide sa do Štrasburgu! Snaha všetkých účastníkov projektu Euroscola bola korunovaná úspechom. Náš projekt sa dostal medzi osem najlepších škôl, ktoré za odmenu získali účasť 24 študentov na pracovnom dni Euroscola v Štrasburgu z čoho sa nesmierne tešíme.

  Neúnavná práca teda nekončí a čaká nás príprava na rokovania v pracovných skupinách a vychutnanie si zaslúženej odmeny. Naši študenti budú mať skvelú príležitosť zažiť si atmosféru Európskeho parlamentu na vlastnej koži. 

 • Clá, Intrastat - SK, tovar spoločenstva, Extrastat, colné režimy ...

  Toto všetko a mnohé ďalšie informácie boli predmetom prednášky, ktorá sa uskutočnila 10.12. 2014 pre našich tretiakov. Prednášajúcim bol npor. Miloš Schmidt z Colného úradu v Trnave.

  [Vedomosti získané v 2. ročníku na hodinách ekonomiky si zopakovali, prehĺbili a rozšírili. Tiež zistili, že poznatky získané v škole, sú potrebné aj pre prax, prednášajúci vedie takéto semináre aj pre podnikateľov. Dozvedeli sme sa aj perličky, že napr. nie celé územie EÚ je aj colným územím Spoločenstva, výnimkou je napr. Grónsko, Faerské ostrovy, Ceuta a Melilla atď. Colná oblasť prešla výraznými zmenami po vstupe SR do EÚ a aj v tejto oblasti života sme sa stali súčasťou Európskeho Spoločenstva.

 • Mikuláš pre seniorov

  5. 12. 2014

  Tak ako každý rok, aj tentokrát zavítal Mikuláš do domova sociálnych služieb Harmonia. A opäť neprišiel sám - zobral si na pomoc naše dve študentky: Luciu Jurčovú a Kristínu Froncovú, žiačky II. B triedy,

  ktoré v úlohe anjela a čerta rozdávali darčeky našim starším spoluobčanom v zariadeniach pre seniorov na Hollého a Pozdámskej ulici v Hlohovci. Táto milá udalosť bola plná úprimných prianí, dojatých tvárí a vrúcnych stisnutí rúk. Preto nezabúdajme ani v tento sviatočný čas na svojich starších blízkych a potešme ich svojou prítomnosťou a milým slovom, ktoré zohreje naše srdcia.

 • Diskusia s JUDr. Andrejom Králikom, LLC, PhD.

  25. novembra 2014 mali vybraní študenti našej školy spolu s Ing. Šilhárovou a Ing. Škodovou možnosť diskutovať o aktuálnom dianí v Európskej únii s JUDr. Andrejom Králikom, LLC, PhD., vedúcim tlačového a politického oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

  Jednou z hlavných úloh Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku je zlepšovať komunikáciu medzi inštitúciami Európskej únie a jej občanmi, preto sme veľmi radi, že JUDr. Králik prijal naše pozvanie.

 • Boli sme na Cypre

  Poslednou mobilitou projektu COMENIUS - Školské partnerstvá, do ktorého je spolu so školami v Anglicku, Poľsku, Belgicku a na Cypre zapojená  i naša škola, bola spoločná partnerská návšteva na treťom najväčšom ostrove v Stredozemnom mori - slnečnom Cypre. Naši študenti na medzinárodnom fóre v anglickom jazyku odprezentovali poznatky, ktoré získali pri spracovávaní hlavnej témy stretnutia, ktorou bola chudoba, jej príčiny, dôsledky a prejavy v jednotlivých krajinách Európy. Celý pobyt sa niesol v priateľskej a tvorivej atmosfére, spoznali sme  históriu i súčasnosť ostrova, ktorý bol pre svoju strategickú polohu v dejinách ťažko skúšaný. Okrem hlavného mesta Nicosie a prístavov Limasol a Pafos sme navštívili i viaceré archeologické náleziská z čias Rímskej ríše, povrchovú baňu na meď, mali sme možnosť ochutnávať miestne špeciality, ale hlavne spoznávať nových ľudí a vymieňať si skúsenosti a poznatky so svojimi partnermi. Nezabudnuteľným bol pre všetkých kultúrny večer, na ktorom naši študenti doslova zahviezdili v krojoch z nášho regiónu.  Celá mobilita bola, tak ako vždy, hradená z prostriedkov Európske komisie. Vo fotogalérii nájdete fotografie, ktoré vám celý pobyt priblížia.

 • VII. ročník ZAV ZVOLEN - ... a opäť naše dvojičky vyhrali

  24. 11. - 25. 11. 2014 sa žiaci z 21 stredných škôl z celého Slovenska stretli na VII. ročníku ZAV Zvolen. Organizátorkou súťaže bola Ing. Janka Borgulová. V škole vládla 

  veľmi príjemná a priateľská atmosféra, organizátori opäť pripravili a zabezpečili súťaž po technickej stránke na vysokej úrovni. Z každej školy mohli súťažiť iba dvaja žiaci a z toho vyplýva, že vo Zvolene reprezentovali Obchodnú akadémiu Hlohovec opäť naše najlepšie dvojičky - Branko a Danko Beňovičovci. Hoci sú to iba žiaci strednej školy, ich mená sú známe na celom Slovensku. Aké mali výsledky? 

  V bodovanom tréningu v dvojminútovkách v programe ZAV písal Branko rýchlosťou 572,6 čistých úderov za minútu a stal absolútnym favoritom súťaže. Ako druhé v poradí sa vynímalo Danielovo meno. Jeho rýchlosť bola 478,8 čistých úderov za minútu. 

  Súťaženie pokračovalo aj druhý deň. Žiaci písali dva odpisy. Jeden v programe ZAV - odpis z obrazovky a druhý bol odpis z papierovej predlohy. Ako sa darilo našim chalanom, ktorí tvorili zároveň družstvo Obchodnej akadémie Hlohovec? Fantasticky! Družstvo OA Hlohovec bolo opäť prvé. Ako sa im darilo jednotlivo? 

  Odpis z papierovej predlohy: 

  Branko Beňovič si obhájil prvé miesto a potvrdil, že je najlepší na Slovensku. Písal rýchlosťou 553,8 čistých úderov za minútu. Jeho dvojča Danko písal rýchlosťou 452,0 čistých úderov za minútu a s týmto výkonom sa umiestnil opäť hneď za Brankom, teda na 2. mieste. 

  Odpis z obrazovky: 

  1. miesto - Branko Beňovič - výkon 5541 hrubých úderov za 10 minút, 4 chyby, čo znamená po odpočítaní trestných bodov 534,1 čistých úderov za minútu

  4. miesto Danko Beňovič - výkon 4707 hrubých úderov za 10 minút. V tomto odpise urobil 16 chýb a teda po odpočítaní trestných bodov bola jeho rýchlosť 390,7 čistých úderov za minútu. 

  Práve v tomto odpise z obrazovky sa potvrdilo pravidlo, že písanie na počítači nie je jednoduché, ale naopak, je náročné a výkon pretekára do veľkej miery ovplyvňuje aj jeho psychická pohoda. Súťaž v písaní na počítači je možné porovnať so športovou disciplínou. Tiež vyžaduje talent, trpezlivosť, dlhé hodiny zodpovedného tréningu, na súťaži maximálnu psychickú pohodu, koncentráciu a schopnosť prispôsobiť sa podmienkam, v ktorých je súťaž organizovaná.  Chalanom srdečne blahoželáme a zároveň veríme, že objavíme aj ďalšie talenty v tejto súťaži a preberú od nich štafetu. 

 • 1. kolo Generácie €uro

  Zapojili sme sa tiež do 1. kola súťaže Generácie €uro, medzinárodnej súťaže organizovanej Európskou centrálnou bankou, ktoré tiež prebiehalo ako kvíz elektronickou formou. Súťažné družstvo z 3.B Ivan Hollán, Eduard Kamendy, Lenka Pagáčová a Nina Kelemenová dosiahlo pomerne vysokú 90 % - nú úspešnosť. Veríme, že to bude stačiť na postup do veľmi náročného 2. kola, ktorej predmetom je esej o menovej politike, vrátane odporúčaných opatrení, vypracovaná na základe menovej a ekonomickej analýzy súčasného vývoja. S napätím budeme očakávať vyhlásenie postupujúcich tímov.

 • Súťažný deň úspešný

  Dňa 20. 11. 2014 sa študenti našej školy zúčastnili hneď dvoch súťaží. Najprv prebiehalo elektronické kolo Olympiády stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja o Európskej únii. Súťažný tím zo 4.A v zložení Nikola Pátková, Natália Mesárošová, Simona Mikulášová a ako náhradníčka Nikola Dávideková obsadil v okrese Hlohovec 1. miesto a  v celkovom hodnotení všetkých škôl a okresov Trnavského samosprávneho kraja obsadil s plným počtom správnych odpovedí a časom 10:12 min. krásne 2. miesto, čím si vyslúžili postup do 2. kola súťaže za okres Hlohovec. Vedomosti získané aj vďaka Euroscole sme v tejto súťaži naozaj naplno využili. Blahoželáme a držíme palce 27.11. v Trnave!

   

   

 • Reportáž z nášho Dňa otvorených dverí

  Ak ste ešte nevideli reportáž z Dňa otvorených dverí v Obchodnej akadémii Hlohovec, ktorý bol spestrený návštevou našich zahraničných partnerov z projektu COMENIUS, tak si ju pozrite v archíve Hlohovskej televízie: http://www.hcregion.sk/hcregion.php?lng=sk&docid=155&adr=201410_42_den_otv_dveri_oa

 • Euroscola finišuje

  Keďže termín ukončenia súťaže sa neúprosne blíži, prebiehajú posledné z aktivít Euroscoly. Prednáška pani riaditeľky Úradníkovej z bankovej pobočky v Hlohovci nám objasnila trendy v oblasti bankovníctva. EÚ priniesla mnoho zmien aj do tejto oblasti napr. od februára 2014 je to SEPA, čo je projekt, ktorý znamená fakticky zrušenie hraníc pri realizácii bezhotovostných platieb v mene euro v rámci tohto priestoru kam patria krajiny EÚ a šesť ďalších krajín. Mali sme možnosť pozrieť si nové tlačivá k prevodom. Zmeny nastali aj v oblasti elektronického bankovníctva. Pani riaditeľka upozorňovala na nutnosť rozumného hospodárenia s penazmi, dôležitosť včasného splácania úverov, opatrnosť pri ručení či spoludlžníctve. V diskusii nás zaujímala možnosť získania hypotéky pre mladých, ponuka študentských účtov a možnosť odbornej praxe v tejto banke. 

  Absolvovali sme aj výstupný Eurokvíz a tu sú naše priemerné bodové výsledky:

  Trieda

  Vstupný Eurokvíz

  Výstupný Eurokvíz

  1. A

  11,33

  15,22

  1. B

    9,05

  14,25

  2. A

  11,69

  15,65

  2. B

  11,06

  15,93

  3. B1

  11,22

  15,82

  3. B2

  11,57

  15,64

  4.A1

  15,75

  17,27

  4.A2

  13,13

  15,73

  Spolu

  11,85

  15,69

   

  Z priemerného počtu bodov 11,85 sme sa teda celkovo posunuli po vzdelávaní Euroscoly na 15,69 boda, čo je +  3,84 boda.

   Najväčšími „skokanmi“ vo vedomostiach boli 4.A2  + 5, 2 boda ,  1.A + 4,87 boda a 1. B + 4,6 boda.

  Prvé tri priečky vo vstupnom eurokvíze obsadili: 4.A1, 4.A2, 2.A. Vo výstupnom sa zmenilo poradie len na 3. mieste kde sa umiestnila 2.B. Sme radi, že štvrtáci sú čo sa týka európskych tém najviac pripravení, pretože ich vedomosti z tejto oblasti sú aj súčasťou teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

  Prebiehala aj tvorba esejí na tému Európska únia - to sme my tu a teraz a na tému Keby som bol europoslancom. 

  Dňa 5. 11. 2014 sa druháci boli vzdelávať v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu, kde absolvovali prednášku o EÚ a tiež kvíz. Veríme, že v nich vzbudili ešte väčší záujem o európsku problematiku.

  A keď sme sa už toľko bavili o dôležitosti angažovania každého z nás vo verejných veciach a aj o účasti na voľbách či už do NR SR, EP či na komunálnej úrovni, tak sme študentom poskytli hneď aj možnosť voliť, aj keď väčšina z nich 18 rokov ešte nemá. Zapojili sme sa opäť do Študentských volieb, tentoraz komunálnych. 

  Volieb sa u nás zúčastnilo 64 zo 178 oprávnených voličov, čo je volebná účasť 35,96 %. Veľmi pekná volebná účasť bola u našich prvákov, ktorých veľmi zaujal aj absolvovaný projekt Nemaj v paži a voliť prišli v oboch prváckych triedach nadpriemerne, čo nás veľmi potešilo.

  Výsledky:

       Kandidát

           % podiel získaných hlasov

  1.  Milan Domaracký

  5,00

  2.  Dušan Ďurkáč

  8,33

  3.  Peter Dvoran

  6,67

  4.  Miroslav Kollár

  76,67

  5.  Mária Máliková

  3,33

   

  Ak chcete vyjadriť svoj názor na Euroscolu, na ativity ktoré na našej škole prebiehali môžete využiť projekt Hodnotenie Euroscoly v rámci Elearningu na Edupage príp. kontaktujte Ing. Šilhárovú. Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za účasť, za prejavený záujem, za pomoc mnohých študentov, bez čoho by sa tento projekt nedal realizovať a nesplnil by svoj účel. Tento projekt je o vás, našich študentoch. Už nám ostáva len spísať všetko do písomnej správy o Euroscole 2015 u nás a držať veľmi palce, aby 24 študentov práve z našej školy zasadlo do lavíc Európskeho parlamentu v Štrasbrugu v rámci pracovného dňa Euroscola ak v súťaži uspejeme.

 • Debata s europoslancom Eduardom Kukanom

  Prázdninami skrátený týždeň sme v rámci Euroscoly využili na maximum a privítali sme ešte jednu europoslaneckú návštevu. Pán Eduard Kukan si na nás našiel čas 29. 10. 2014. Poslancom Európskeho parlamentu je už druhýkrát a prišiel sa s nami podeliť o svoje skúsenosti, vedomosti, zodpovedať naše zvedavé otázky. Bol rád, že naši študenti sa zaujímajú o problematiku EÚ a že sa zapájajú do projektu Euroscola.

  Predstavil nám ideu zjednotenej Európy, ktorá sa narodila po 2. Svetovej vojne, kedy vznikla i OSN s rovnakým cieľom, aby v budúcnosti neboli svetové vojny. Nemecko a Francúzsko roky bojovali vo vzájomných vojnách, ich vedúci politici chceli teraz vybudovať mierovú Európu. Čo boli prvopočiatky dnešnej EÚ. Spomenul „big bang“ ako sa nazýva najväčšie rozšírenie EÚ o 10 štátov v r. 2004. Išlo o vstup štátov „spoza železnej opony“ s čím boli spojené určité obavy doterajších členských štátov. Podrobne sme sa venovali kandidátskym krajinám. Najväčšie šance stať sa ďalšími členmi EÚ majú momentálne asi Srbsko a Čierna Hora, kde však prístupový proces bude pravdepodobne trvať ešte niekoľko rokov. Rokovania príliš nepokročili s Tureckom, ktoré by muselo splniť všetky kritériá vstupu do EÚ. Island napr. kritériá spĺňa, ale v dôsledku striedania vlád, raz chce a potom nechce do EÚ vstúpiť. O vstup požiadali i Nórsko a Švajčiarsko, kde sú občania proti začatiu prístupových rokovaní. Švajčiarsko má však napr. s EÚ uzatvorené veľmi výhodné hospodárske a iné zmluvy uľahčujúce vzájomnú spoluprácu.

  SR má neslávne prvenstvo v najnižšej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu r. 2014 bola  13,05 %. Dôvera občanov v Európsky parlament je veľmi vysoká, ale občania voliť nejdú. Pritom Európsky parlament prijíma dôležitú legislatívu ovplyvňujúcu bežné životy ľudí. Voliť je podľa pána Kukana potrebné tých, ktorí vedia hovoriť, zaujať, argumentovať, aby vedeli presadiť záujmy SR v Európskom parlamente. Tam poslanci pracujú vo frakciách, národná spolupráca funguje pri otázkach veľmi dôležitých pre SR napr. zvýšenie finančných prostriedkov na odstavenie jadrovej elektrárne, živelné pohromy ... Inak poslanci pracujú vo svojich frakciách bez ohľadu na národnú príslušnosť. V Európskom parlamente je 24 úradných jazykov, najdôležitejšími sú angličtina, nemčina, taliančina, španielčina, tie sa používajú najviac. Pán europoslanec nám odpovedal i na otázky o jazykoch, ktoré ovláda on, vrátane swahilčiny, v ktorej na našu žiadosť pridal aj názornú ukážku.

  Diskusia bola aj ďalej pestrá cez rozdelenia Československa, princíp rozdeľovania postov vo výboroch a delegáciách Európskeho parlamentu cez d´Hontov princíp, tiež sme sa zaujímali o prideľovanie „speaking time“ a ako to reálne pri rokovaní EP vyzerá, koľko minút trvajú vystúpenia: 4, 2, 1 a pol alebo 1 minútu, otázky tlmočenia, rezolúcií, ktoré sú prijímané EP, 3 sídla EP: Štrasburg, Brusel, Luxemburg. Zakončili sme snahou viesť tému EÚ do škôl, čo na našej škole funguje už roky napr. v podobe samostatného tematického celku Európska únia v rámci predmetu Ekonomika, táto problematika je následne aj súčasťou maturitnej skúšky.

  Pán europoslanec si vyskúšal s takmer bezchybným výsledkom aj náš Eurokvíz. Celú problematiku sa nám snažil podať veľmi zrozumiteľnou formou, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

 • Návšteva europoslanca Ivana Štefanca

  Dňa 28. 10. 2014 k nám zavítal ďalší z europoslancov pán Ivan Štefanec. Má za sebou bohaté ekonomické skúsenosti, momentálne pôsobí v politike. NR SR vymenil za Európsky parlament. Hneď v úvode si bravúrne poradil s našim Eurokvízom na plných 20 bodov, za čo si vyslúžil veľký potlesk. Pochválil študentov za záujem o európske témy a mal na nich v priebehu diskusie veľa zvedavých otázok, v ktorých sme už vďaka mnohým absolvovaným aktivitám Euroscoly u nás obstáli dobre, čo pán europoslanec ocenil pochvalou na našu adresu.

  Pán europoslanec spomenul vylúčenie SR z integračných procesov z politických dôvodov v r. 1997, čo sme následne museli dobiehať a kde hrozilo, že sa SR dostane do izolácie. V r. 2004 sme našťastie po úspešnom referende do EÚ vstúpili. Avšak stále sme boli kontrolovaní na hraniciach, až do r. 2007, kedy sa stala aj SR súčasťou schengenského priestoru. Nasledovalo zavedenie eura v r. 2009.

  Euru sme sa venovali  podrobnejšie. Najnovším prírastkom do eurozóny je Litva. Rozhodnutie o prijatí eura je suverénnym rozhodnutím každej krajiny. Povinnosť zaviesť euro nemajú Veľká Británia a Dánsko. Pre SR je euro veľmi dôležité, keďže sme malá otvorená ekonomika, ktorej HDP je z veľkej časti tvorený práve exportom a obchodujeme najmä s krajinami eurozóny. Veľká Británia nie je natoľko naviazaná na eurozónu, obchoduje skôr v dolároch a librách, ktoré sú pre ňu dôležitým národným symbolom. V súvislosti s eurom v SR sme diskutovali o rozdiele občanmi vnímanej a skutočnej inflácie po jeho zavedení.

  Zaujímali nás aj zámery novej EK. Hovorili sme o dôležitosti dobudovania voľného pohybu služieb. O energetickej únii, prepojení sietí, vyjednávacej pozícii EÚ v tejto oblasti po integrácii, o vplyve na ceny energií v EÚ, o diverzifikácii,  o obnoviteľných zdrojoch najmä vodnej a geotermálnej energii. Túto oblasť bude mať na starosti náš zástupca v EK Maroš Šefčovič, ktorý bude podpredsedom EK zodpovedným za energetickú úniu. Pri tejto téme nám nedalo nespýtať sa pána europoslanca na situáciu na Ukrajine, vplyv a zámery Ruska, postup Európskej únie. Zdôraznil, že EÚ zabezpečuje už 69 rokov mier na európskom kontinente, za čo dostala aj Nobelovu cenu za mier. Rozhodnutie o vstupe do EÚ je rozhodnutím o hodnotách. V EÚ ide o zdieľanie spoločných hodnôt: slobody, tolerancie, mieru, vzájomného rešpektu ...

  Rezervy EÚ vidí pán poslanec napr. v oblasti ekonomického rastu. Veľkou príležitosťou pre jeho zvýšenie a aj pre SR je pripravovaná zmluva o voľnom obchode s USA.  Rozprávali sme i po nutnosti podpory malých a stredných podnikov – znižovaním ich administratívneho, daňového a odvodového zaťaženia. O bankovej únii, preverovaní bánk v snahe predísť problémom, akým sme čelili pri finančnej kríze. O sankciách pre krajiny za nezodpovedné hospodárenie, ktoré boli zavedené. Analyzovali sme i hospodárenie SR, vývoj štátneho dlhu a diskutovali o mechanizmoch dlhovej brzdy a princípoch jej fungovania.

  V závere diskusie sme spomenuli i výdavky na obranu, problematiku NATO, otázku sídla EP, rozpočtu EÚ, nutnosť šetrenia energiou. Náš najaktívnejšie diskutujúci študent Ivan bol pozvaný pánom europoslancom do Štrasburgu, k čomu mu srdečne blahoželáme. 

     

 • Záložka spája slovenské stredné školy

                                          

  O tom, že kreativita a tvorivosť nie sú našim žiakom cudzie, sme sa mohli presvedčiť aj pri práci na projekte vyhlásenom Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave  k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2014 Záložka do knihy spája slovenské školy. Tento ročník bol venovaný predstaveniu školy alebo odboru, ktorí žiaci študujú. Našou partnerskou školou sa stala Spojená škola, Obchodná akadémia SvidníkVýsledky našej práce posúdia žiaci spomínanej školy, ktorým sú záložky určené, ale môžete aj  vy ostatní aspoň vo fotoalbume. Veríme, že im naše záložky spríjemia stretnutie s knihou.

   

 • Čo nám Euroscola dala tento týždeň

  Euroscola nám tento týždeň priniesla ďalšie zaujímavé podujatia. Hneď v pondelok sme začali návštevou pracovníčok z kancelárie bankovej ombudsmanky, ktoré nám sprostredkovali zaujímavé vedomosti týkajúce sa ochrany našich peňazí. Vysvetlili nám, aké sú najčastejšie formy rôznych podvodov a mimozákonných praktík, na ktoré by sme si mali dať pozor a ako sa pred nimi chrániť. Táto prednáška bola veľmi praktická, prispela k budovaniu finančnej gramotnosti našich študentov, ktorých čaká v budúcnosti hospodárenie s vlastými peniazmi. V diskusii zazneli najmä otázky týkajúce sa postupu v prípade porušovania práv spotrebiteľa vo finančnej oblasti a právomoci jednotlivých inštitúcií. 

  V utorok sme mali zasa možnosť "Nemať v paži". Zavítal k nám poslanec NR SR Richard Vašečka a snažil sa nás presvedčiť, aby sme nemali v paži voľby, najbližšie práve tie komunálne. Vysvetlil nám, aká dôležitá je demokracia a v nej uvedomelý občan. Aké je dôležité vybrať si tých správnych zástupcov na hájenie svojich záujmov a ako na to. Pán Vašečka je skutočne veľmi skúsený rečník a sledovať jeho vystúpenie bolo zážitkom. Otázky do diskusie sa písali na papieriky, takže sa osmelili viacerí a nebolo im konca kraja. Študenti mali možnosť získať USB kľúče buď priamo na prednáške alebo cez FB označením na selfie projektu Nemaj v paži. Účinok budeme mať možnosť vidieť už 6.11. 2014 v našich Študentských komunálnych voľbách. 

  V stredu nasledovala Škola ľudských práv, kde sme sa o nich dozvedeli viac, aj čo znamenajú prakticky pre každého z nás. 

  Tiež sme tvorili Eurobarometer merajúci naše plusy a mínusy v EÚ, ak máte pocit, že viete ešte o ďalších výhodách alebo nevýhodách stačí využiť dole pri nástenke pripravený EÚ box. Skúsili sme aj simulovať zasadnutie EP. Najviac sme diskutovali o kandidátskych krajinách a životnom prostredí. Prebieha tiež tvorba esejí na tému Európska únia - to sme my tu a teraz. A zažili sme aj pásmo študentských prezentácií na témy EÚ pripravené štvrtákmi, ktorí nám prezentovali svoje zistenia o EÚ.

  Budúci týždeň nás čakajú ďalšie dve europoslanecké návštevy: p. Štefanec a p. Kukan už sa veľmi tešíme. 

  Všetky informácie o Euroscole nájdete na oahlohovec.tk

     

   

   

 • Okresné kolo vo volejbale

  23. 10. 2014

  V dňoch 14. 10. a 17. 10. 2014 sa uskutočnilo okresné kolo žiakov SŠ vo volejbale. Tohto turnaja sa zúčastnila aj naša škola, ktorá dosiahla výborné výsledky.

  Dňa 14. 10. 2014 najskôr hrali naše dievčatá a dosiahli výborné 2. miesto. Ešte lepšie si počínali chlapci ktorí hrali 17. 10. 2014 a celkovo obsadili vynikajúce 1.miesto, čím si vybojovali postup na Krajské kolo, ktoré sa uskutoční pod hlavičkou - Župná olympiáda v apríli 2015.

  Za tieto výsledky im patrí vďaka, ako aj blahoželanie.

 • Kraj, ktorý je mojím domovom

  Ani v tomto roku sme si 22. 10. nenechali ujsť účasť vo vedomostnej olympiáde TTSK pre žiakov 2. ročníka Kraj, ktorý je mojím domovom. 

  Družstvo druhákov v zložení Rebeka Ondrišová II. A, Patrik Koleno II. B a Denis Sedláček II. B vypracovávali on-line úlohy v štyroch tematických okruhoch:

  1. osobnosti kultúry,
  2. olympijské hnutie v TTSK,
  3. životné prostredie,
  4. cestovný ruch.

   

  Oboznámili sa s novými poznatkami o TTSK a mohli si tak posilniť pocit hrdosti z dosiahnutých výsledkov rozvoja TTSK. Keďže však ide o súťaž, už teraz sme zvedaví, ako sme dopadli.

   

   

 • Deň seniorov

  Je už tradíciou, že aj žiaci našej školy chcú svojou troškou prispieť k peknej starobe svojich blízkych. Žiačky II. B: Lucia Jurčová a Kristína Froncová moderovali slávnostný program ku Dňu seniorov 21. 10. 2014 v Empírovom divadle v Hlohovci, na ktorom sa zúčastnili klienti z domovov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Harmonia a Humanus, pozvanie prijali i mnohí významní hostia z domovov soc. služieb z najbližšieho okolia i z českého družobného mesta Hranice. Mesiac október je mesiac úcty k starším, preto zvlášť v tento čas je dôležité myslieť na našich starších spoluobčanov, ktorí si zaslúžia hlbokú úctu a úprimné poďakovanie za hodnoty, ktoré nám zanechali počas svojho aktívneho života.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
  Tehelná 4, 920 01 Hlohovec
 • Sekretariát: 033/7301640
  Riaditeľka : 033/7320584
  Zástupkyňa RŠ: 033/7421427
  Hospodársky úsek: 033/7320576
  Jedáleň: 033/7301499
  Mail: oahc@zupa-tt.sk
  Web: www.oahlohovec.edupage.sk

Fotogaléria