NAVIGÁCIA

 • So  svojimi dojmami z dvojtýždňovej odbornej praxe v Londýne realizovanej vďaka programu celoživotného vzdelávania ERASMUS+,  sa s čitateľmi portálu HLOHOVEC 24 podelili jej účastníci.

   

 • Matematika trochu inak

   Trieda IV. A sa dohodla a priniesla na hodinu matematiky - koláče, bábovky, zákusky, pagáče, praclíky a iné dobroty. Riešili sme úlohu, Aká bude pravdepodobnosť, že si vyberiem sladký koláč alebo slanú pochúťku? Trieda Iv. B to myslela trochu inak, každá skupina si pripravila vlastný príklad na pravdepodobnosť. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako to prebiehalo a ako to dopadlo. 

 • Projekt ERASMUS+ úspešne zvládnutý! Dvojtýždňová odborná prax v Londýne, ktorú naši žiaci absolvovali vo februári tohto roka, patrí k ďalším prínosným podujatiam, ktoré naša škola  zrealizovala vďaka finančnému grantu získanému z prostriedkov Európskej komisie. Píšu o nás i v dvojtýždenníku NAŠE NOVINKY.

   

 • 17. a 18. marca 2015 sa naši štvrtáci zúčastnili písomnej časti  maturitných skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka. Reportáž o tom, ako to prežívali, nájdete na Hlohovec 24.

   

 • Súťaž Matematický klokan

     23. 03. 2015 sa opäť zúčastníme tejto veľkolepej medzinárodnej matematickej súťaže.

 • Medzinárodná internetová súťaž

  Oznamujem žiakom našej školy, že od 9. marca 2015 sa môžu prihlásiť do Mezinárodnej internetovej súťaži v písaní na počítači. Posledný termín na prihlásenie sa do súťaže je: 20. 03. 2015. Súťaž bude končiť 10. mája 2015.

  Súťaž pozostáva z 10-minútového odpisu textu z obrazovky s penalizáciou 50 úderov za neopravenú chybu. Úspešné sú práce s počtom úderov nad 200 hrubých úderov s povoleným limitom chýb 1 % (s výnimkou praktikov, v tejto vekovej kategórii je povolené len 0,5 % chýb). Výsledkové listiny – materinský jazyk a multijazyčná súťaž sú rozčlenené do vekových kategórií deti (0 – 12 rokov), žiaci (13 – 16 rokov), juniori (17 – 20 rokov), praktici (21 a viac rokov). V multijazyčnej súťaži si môžete zvoliť zo 16 jazykov. Môžete súťažiť aj len v jednom cudzom jazyku podľa vlastného výberu. Všetci úspešní účastníci dostanú od INTERSTENO (medzinárodnej organizácie www.intersteno.org) diplom.

  Kto má záujem, prihlásiť sa môžete u vyučujúcej administratívy a korešpondencie.

  Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch. Internetova_sutaz_2015.doc

  Internetova_sutaz_pokyny_na_instal.doc

 • Získali sme cenu VÚC

  Cenu VÚC a Čestné uznanie za aktívnu podporu neformálneho vzdelávanie sme ako jedna z troch najlepších škôl v rámci Trnavského samosprávneho kraja získali v celoslovenskom dotazníkovom prieskume za kvalitnú podporu svojich študentov pre ďalší život a pracovný trh a podporu zamestnancov v ďalšom vzdelávaní.
   

 • ...sa dozviete v elektronickej podobe príručky KYBERŠIKANOVANIE.sk, s ktorou sa môžete zoznámiť vďaka tomu, že mesto Hlohovec sa tento rok opätovne zapojilo do šírenia osvety v oblasti nástrah internetu a moderných technológií a ponúklo nám v tejto oblasti spoluprácu.

 • Inšpiratívny a úprimný rozhovor s naším bývalým študentom a terajším  učiteľom slovenského jazyka PhDr. Stanislavom Kamenčíkom nájdete na portáli HLOHOVEC 24

   

 • POZDRAV Z LONDÝNA

  Od 8.februára 2015 sa 15 žiakov našej školy zúčastňuje dvojtýždňovej zahraničnej praxe v metropole Veľkej Británie. Vďaka finančnému grantu, ktorý naša škola získala v projekte ERASMUS+, majú žiaci možnosť získavať skúsenosti v londýnskych firmách, zlepšovať si svoje jazykové zručnosti, spoznávať život v anglických rodinách i pamiatky Londýna. Pre ilustráciu pozrite fotky v galérii...

 • 49. ročník krajského kola súťaže žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači

  Absolútnymi favoritmi súťaže žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači, ktorá sa konala dnes, 11. 02. 2015 v Obchodnej akadémii Senica, boli opäť naše dvojičky Branko a Danko Beňovičovci.V Senici sa zišli najtalentovanejší študenti Trnavského kraja z OA Veľký Meder, OA Trnava, OA Sereď, OA Senica, SOŠ Holíč a naši žiaci z OA Hlohovec. Súťažilo sa v troch disciplínach: 1. písanie na počítači, 2. úprava textu na počítači, 3. wordprocessing. 

  Naši chalani vynikajú vo dvoch disciplínach a to v 1. a 3. Opäť boli ich výkony excelentné, úžasné, obdivuhodné, jednoducho také, že tichému pozorovateľovi sa  pri sledovaní rýchlosti ich písania a ovládania klávesnice PC zastaví dych. 

  Dnes sú známe výsledky 1. disciplíny - písanie na počítači. Branko písal v desaťminútovom odpise rýchlosťou 553,5 čistých úderov za minútu.  Výkonom potvrdil, že favoritom bol právom a prinesol mu absolútne víťazstvo. Danko výkonom 494,3 čistých úderov za minútu tiež exceloval a na výsledkovej listine je tesne za Brankom, teda právom mu patrí 2. miesto. 

  Prvé a druhé miesto v 1. disciplíne teda opäť patrili našim žiakom, žiakom OA Hlohovec. 

  Výsledky 3. disciplíny - wordprocessing budú známe v priebehu nasledujúcich desiatich dní. Sme teda plní očakávania, ako sa chalanom darilo v tejto disciplíne. 

  Blahoželáme!

 • „4. B“ vs „English literature“

  29 skvelých prác vzniklo ako výsledok projektu „Európske a americké kultúrne dedičstvo“ v rámci hodín angličtiny v triede 4. B.

  Každý žiak 4. B triedy si mohol vybrať ľubovoľné dielo anglickej alebo americkej literatúry, ktoré ho nejakým spôsobom oslovilo a spracovať základné informácie o diele a autorovi čo najpríťažlivejším spôsobom.Summa summarum  výsledok (z obsahovej, jazykovej i výtvarnej stránky) bol často dych vyrážajúci. Ako napríklad práce Kristínky Orichovej, Dominiky Mucinovej, Branka Beňoviča, Daniela Beňoviča, Karin Kuchárikovej, Eriky Mečírovej a Terezky Marenčákovej, ktoré boli jednoducho „astonishing and breathtaking”:

          
   
          
   
   
   
 • “Book Spine Poetry Contest” o najlepšiu báseň v angličtine

  Žiaci 2. A (Klaudia Gabrišová, Adriána Kissová, Rebeka Ondrišová a Viktória Ondrusová) a žiaci 3. B (Eduard Kamendy, Nina Kelemenová, Lenka Pagáčová, Silvia Šándorová, Klára Šoková a Eva Rapantová) sa zapojili do súťaže vyhlásenej časopisom The Bridge, Friendship a online kníhkupectvom 11th Floor Books. Ako kreatívne a vtipne splnili úlohu, ktorou bolo  vytvorenie básne z názvov anglických kníh, môžete posúdiť i vy z niekoľkých vybraných ukážok ich „umeleckých diel“:

     

 • Ďaľšie úspechy našich športovcov

  Dňa 20. 01. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo v basketbale chlapcov, kde sme suverénne vybojovali 1.miesto po jasných výsledkoch. Gymnázium sme porazili 21:13 a SOŠt 16:02.Dňa 22. 01. 2015 sme zase úspešne skončili na 1.mieste v hádzanej - chlapci aj dievčatá.

  V oboch športoch sme postúpili na Župnú olympiádu, ktorá sa uskutoční koncom apríla 2015.

  Dňa 28. 01. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo v basketbale dievčat, kde sme obsadili veľmi pekné 2.miesto po tesnej prehre s Gymnáziom Hlohovec.

 • Skvelú reportáž o úspechu našich študentov si prečítajte na spravodajskom portáli HLOHOVEC 24


 • V treťom vydaní spoločného medzinárodného magazínu projektu COMENIUS nájdete okrem iného i pochvalné vyjadrenia na našu adresu týkajúce sa septembrovej návštevy našich zahraničných partnerov u nás v Hlohovci. Teší nás, že sme obstáli na výbornú!

 • Sme medzi najlepšími!

  Podľa rebríčka najkvalitnejších stredných odborných škôl vypracovaného Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy sa naša škola v Trnavskom samosprávnom kraji umiestnila na krásnom 7. mieste.

  V rámci hlohovských škôl je naše hodnotenie najlepšie (6,6)Pokiaľ sa  teda deviataci  ešte stále nerozhodli, kam po skončení základnej školy, ponúkame im možnosť štúdia na našej škole. V prípade záujmu ich kedykoľvek radi privítame  a osobne ich oboznámime s možnosťami a výhodami, ktoré im naša škola ponúka. Stačí prísť a následne sa rozhodnúť.

 • Vianočná akadémia

  Vianoce sa spájajú aj s odovzdávaním si darčekov, a tak sa každoročne na našej škole rozchádzame na vianočné prázdniny dobre naladení zábavným darčekom, ktorý si pripraví každá trieda.

  Tento rok tomu nebolo inak. Triedy nešetrili ani naše bránice, ani našu dušu. Oslovovali nás mnohokarými vinšami i slovami na zamyslenie... Učitelia však dostávajú aj iné pohladenia duše - žiakov, ktorí prichádzajú do školy, aj keď už nemusia. Vracajú sa ... prichádzajú iba tak, aby pozdravili svojich bývalých učiteľov, porozprávali sa s nimi a zaželali im krásne vianočné sviatky. Sme hrdí na to, že na našej škole takých máme...                                                                                                                                              pozri  fotoalbum vianočná akadémia 

 • EUROSCOLA ÚSPEŠNÁ !!!

  Ide sa do Štrasburgu! Snaha všetkých účastníkov projektu Euroscola bola korunovaná úspechom. Náš projekt sa dostal medzi osem najlepších škôl, ktoré za odmenu získali účasť 24 študentov na pracovnom dni Euroscola v Štrasburgu z čoho sa nesmierne tešíme.

  Neúnavná práca teda nekončí a čaká nás príprava na rokovania v pracovných skupinách a vychutnanie si zaslúženej odmeny. Naši študenti budú mať skvelú príležitosť zažiť si atmosféru Európskeho parlamentu na vlastnej koži. 

 • Clá, Intrastat - SK, tovar spoločenstva, Extrastat, colné režimy ...

  Toto všetko a mnohé ďalšie informácie boli predmetom prednášky, ktorá sa uskutočnila 10.12. 2014 pre našich tretiakov. Prednášajúcim bol npor. Miloš Schmidt z Colného úradu v Trnave.

  [Vedomosti získané v 2. ročníku na hodinách ekonomiky si zopakovali, prehĺbili a rozšírili. Tiež zistili, že poznatky získané v škole, sú potrebné aj pre prax, prednášajúci vedie takéto semináre aj pre podnikateľov. Dozvedeli sme sa aj perličky, že napr. nie celé územie EÚ je aj colným územím Spoločenstva, výnimkou je napr. Grónsko, Faerské ostrovy, Ceuta a Melilla atď. Colná oblasť prešla výraznými zmenami po vstupe SR do EÚ a aj v tejto oblasti života sme sa stali súčasťou Európskeho Spoločenstva.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
  Tehelná 4, 920 01 Hlohovec
 • Sekretariát: 033/7301640
  Riaditeľka : 033/7320584
  Zástupkyňa RŠ: 033/7421427
  Hospodársky úsek: 033/7320576
  Jedáleň: 033/7301499
  Mail: oahc@zupa-tt.sk
  Web: www.oahlohovec.edupage.sk

Fotogaléria