NAVIGÁCIA

 • Imatrikulácie 2015

  Imatrikulácie prvého ročníka sa uskutočnili 16. novembra v priestoroch našej školy. O celý program tohto dopoludnia sa postarali žiaci III. A triedy, ktorí si zvolili tému FARMA. Po zábavnej scénke tretiakov nasledovalo prvácke hudobné vystúpenie. Aby si prváci zaslúžili imatrikulačný list, museli sa popasovať s rôznymi "farmárskymi" úlohami, ktoré úspešne zvládli. Pri súťažení a zábave však nesmieme zabúdať na to, že imatrikulácie sú odkazom na Deň študentstva a predovšetkým na Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý si pripomíname 17. novembra.

 • Strieborné volejbalistky

  O niekoľko dní neskôr 13. 11. nás naše dievčatá reprezentovali v okresnom kole vo volejbale. Po výhre nad SOŠ Nerudova 2:0 a prehre s GIK 2:0 získali striebornú medailu. Napriek kolektívnej výhre sa individuálne presadila s najvyšším počtom získaných bodov (najmä z podania) Veronika Šantavá. 

  Gratulujeme a tešíme sa na ďalšie športové úspechy.

 • Strieborní futsalisti

  Dňa 10. 11. naši chlapci reprezentovali školu v okresnom kole vo futsale. V nervy drásajúcom finále s GIK sa podarilo Robovi Krajčovičovi vyrovnať, a tak zápas v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 1:1. Pred koncom predĺženia sme inkasovali gól a z hry vabank vyšlo úspešnejšie GIK.  Zápas skončil v ich prospech 3:1.  

  Gratulujeme a prajeme, aby ste nabudúce všetky tie pekné šance premenili na víťazné góly.   

   

 • 18. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

  V dňoch 04. až 06. 11. 2015 sa žiaci  IV. A triedy zúčastnili 18. MVCF v Bratislave. Stánok cvičnej firmy All for pets, s. r. o. budil počas veľtrhu záujem malých detí aj dospelých  návštevníkov, čoho dôkazom je aj cena udelená Slovenským pedagogickým nakladateľstvom.Okrem ocenenia žiaci získali skúsenosti z nadväzovania obchodných vzťahov a overili si teóriu v praxi.

 • Deň otvorených dverí

  Dňa 11.novembra 2015 (streda) otvárame dvere našej školy nielen  pre deviatakov, ich rodičov,ale aj pre širokú verejnosť s cieľom  predstaviť našu školu.  Návštevníkov čaká bohatý program - na Business Street sa môžete presvedčiť o šikovnosti a podnikavosti našich študentov, otestovať sa vo finančnej gramotnosti, oboznámiť sa s bohatou činnosťou a úspechmi školy v rôznych oblastiach... Všetci ste srdečne  vítaní!

 • Výstava venovaná Ľ. Štúrovi

  Keďže si tento rok pripomíname 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, aj naši študenti (triedy II. A a II. B) navštívili expozíciu Vlastivedného múzea v Hlohovci, ktorá je venovaná tejto významnej osobnosti slovenských dejín. Návšteva múzea zahŕňala výstavu "Štúrovci v grafike a známkovej tvorbe", zaujímavý výklad o živote a diele Ľ. Štúra s dosahom na hlohovský región a krátky dokument, ktorý netradičným spôsobom mapuje jeho životné cesty. Touto cestou ďakujeme zamestnancom múzea a tešíme sa na ďalšie podnetné návštevy.

 • Kraj, ktorý je mojím domovom

  15. októbra 2015 sa v rámci Trnavského samosprávneho kraja konal 7. ročník vedomostnej olympiády "Kraj, ktorý je mojím domovom". Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci druhých ročníkov stredných škôl. Zadania úloh sa zameriavali na štyri vedomostné okruhy: literárne osobnosti, šport, cestovný ruch a história miest a obcí. Našu školu reprezentovali žiačky S. Náhliková a L. Vakulová z II.A triedy, E. Pavlovičová a A. Sporimská (ako náhradníčka) z II.B triedy, ktorých úlohou bolo on-line vyhľadávanie správnych odpovedí na internete. Po vyhodnotení sa riešiteľský tím našej školy umiestnil na skvelom 2. mieste so stratou jediného bodu, čo však na postup do krajského kola nestačilo. Veríme, že si naše žiačky zo súťaže odniesli nielen cenné skúsenosti, ale aj obohacujúce vedomosti.

 • Okresné kolo vo floorbale

  15. 10. sa konalo Okresné kolo vo floorbale. Chlapci to ustáli na pekné tretie miesto. Prekonali nás obhajcovia titulu GIK a SOŠ-T na druhom mieste. Gratulujeme!

  https://oahlohovec.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=57

   

   

 • Návšteva OSN

  OSN Viedeň

  14. 10. 2015 sme navštívili sídlo Organizácie spojených národov vo Viedni.

   

  Organizácia spojených národov má štyri oficiálne sídla - New York, Ženeva, Nairobi a Viedeň.  Viedenské medzinárodné centrum (VIC), bolo postavené v areáli Dunajského parku a je známe pod označením "UNO City". Stavebné práce na realizácii návrhu rakúskeho architekta Johanna Stabera trvali šesť rokov. Komplex VIC bol otvorený 23. augusta 1979 a prenajatý Organizácii spojených národov na 99 rokov za symbolický poplatok jeden schilling ročne (dnes sedem centov).

  V úradoch, organizáciách a agentúrach OSN so sídlom vo Viedni pracuje viac ako 4000 zamestnancov z viac ako sto krajín sveta.

  VIC je sídlom nasledovných organizácií: Úradovňa OSN vo Viedni (UNOV), Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO), Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA), Prípravná komisia Organizácie Zmluvy pre všeobecný zákaz jadrových skúšok (CTBTO PrepCom) a Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).

  Ďalšie úrady a organizačné jednotky OSN sídliace vo VIC sú: Poštový úrad OSN (UNPA), Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Výbor OSN pre účinky rádioaktívneho žiarenia (UNSCEAR), Úrad OSN pre servisné zabezpečenie projektov (UNOPS) a Spoločný program OSN pre HIV/AIDS (UNAIDS).

  Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj (ICPDR), ktorá koordinuje environmentálne projekty popri rieke Dunaj, sídli taktiež vo VIC.

 • Deň seniorov

  V stredu 7. októbra sa uskutočnilo v Empírovom divadle slávnostné popoludnie venované našim starším spoluobčanom. O organizáciu tohto podujatia sa postarali Domov soc. služieb Harmonia a Domov soc. služieb a zariadenie pre seniorov Humanus. Už tradične sa Dňa seniorov zúčastnili aj žiačky našej školy, ktoré celú slávnosť moderovali (žiačky III. B triedy Lucia Jurčová a Kristína Froncová pod pedagogickým dohľadom PhDr. Stanislava Kamenčíka). Kultúrny program naplnený poéziou, hudbou, divadlom, spevom a tancom bol príjemným spestrením nielen týchto jesenných dní, ale predovšetkým prispel aj k spríjemneniu života našich seniorov.

 • 25. septembra 2015 sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave konalo finále celoslovenskej hudobnej súťaže "Prelož a zaspievaj" v rámci Európskeho dňa jazykov. Do finále postúpili aj naši bývalí štvrtáci Braňo a Dano Beňovičovci s anglickým prekladom piesne Loď do neznáma s názvom Boat To The Noland. Po živom vystúpení udelila porota bratom Beňovičovcom 1. miesto, čím opäť potvrdili svoje kvality a výnimočnosť. Nech je toto vystúpenie zlatou bodkou za ich účinkovaním na našej škole. K blahoželaniu sa pripája celý pedagogický zbor so želaním ďalších úspechov v osobnom i pracovnom živote. Poďakovanie patrí aj ich učiteľovi Stankovi Kamenčíkovi, ktorý talentované dvojičky umelecky viedol, podporoval a na ich víťazstve sa významnou mierou podieľal. Viac si môžete prečítať na portáli Hlohovec 24.

   

 • Spomienka na Euroscolu

  Pre tých, čo neboli a sú zvedaví, čo všetko sme videli a zažili a pre tých čo boli a chcú si zaspomínať - nech sa páči:

  https://www.youtube.com/watch?v=IcaiYCRoUJo&feature=youtu.be

 • Exkurzia v Coca Cole

  Dňa 23.9.2015 sme sa s našimi druhákmi opäť zúčastnili obľubenej exkurzie vo výrobnom závode Coca Coly v Lúke pri Piešťanoch. Coca Cola nás nesklamala ani tento raz. Čakala nás výborná prednáška nabitá informáciami o marketingu, výrobe, logistike, zahraničnom obchode, personalistike a mnohými ďalšími zaujímavosťami. Pozreli sme si naživo sklad a všetky 3 výrobné linky. Veru raz vidieť je lepšie ako 100 krát počuť. Pojem automatizovaný výrobný proces nám je po tejto exkurzii všetkým úplne jasný. Na záver nás čakalo príjemné občerstvenie v podobe nealkoholických nápojov z produkcie tohto výrobného závodu. 

                          

 • Projekt COMENIUS úspešne ukončený

  V septembri  2015 nám národná agentúra SAAIC schválila záverečnú správu projektu COMENIUS, ktorý sme 2 roky realizovali spolu s našimi zahraničnými partnerskými školami. Boli to 2 roky plné zážitkov, emócií, nových priateľstiev, vedomostí a skúseností. Vycestovali sme na   Cyprus, do Belgicka, Poľska a Anglicka, skúmali sme príčiny, prejavy a dôsledky sociálneho vylúčenia jednotlivých skupín obyvateľstva, zamýšľali sme sa nad tým, ako tento svet urobiť lepším. Celý projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej komisie. Všetkým zapojeným zamestnancom a žiakom Obchodnej akadémie Hlohovec patrí veľká vďaka za vykonanú prácu a vzornú reprezentáciu našej školy a Slovenska. Jedným z mnohých výsledkov projektu je spoločná charta, ktorú si môžete prečítať...Our_Equality_Charter.docx

 • Stretávka 4.A CLIL po 5 rokoch

  V piatok 18. 09. 2015 sa uskutočnila stretávka absolventiek štúdia CLIL v anglickom jazyku po 5 rokoch s ich triednou učiteľkou Tatianou Škodovou. Dievčatá si našli aj vďaka štúdiu v anglickom jazyku veľmi dobré uplatnenie v praxi.

  Všetky ďakujeme Majke Horváthovej - Žažovej za super organizáciu a Barborke Magulovej za vynikajúcu a krásnu tortu.

   

 • Medziročníkový turnaj v basketbale

  Športové zápolenie už tradične naplnilo príjemne strávený čas 17. septembra. Chlapci sa do turnaja zapojili zo všetkých ročníkov. Prví skončili druháci, predbehli štvrtákov a tretiakov. Dievčatá boli už menej odvážne a úspešným štvrtáčkam sa dokázali postaviť iba tretiačky. 

  Najlepšími strelcami boli Dominik Krajinčák  a Veronika Šantavá.                                                                                           Priebeh podujatia si môžete pozrieť vo fotoalbume. https://oahlohovec.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=56#gallery/56

 • Športové hry seniorov

  8. 9. 2015

  Dňa 8. septembra 2015 sa uskutočnil 10. ročník športových hier seniorov pod organizačnou záštitou ZPS Harmonia Hlohovec. Tak ako vždy, aj tento rok vypomáhali seniorom v ich športovom zápolení študenti našej školy (trieda II. B pod vedením tr. uč. PhDr. S. Kamenčíka). Ôsmich súťažných disciplín sa zúčastnili nielen domáce družstvá, ale aj hostia z družobného mesta Hranice z Českej republiky. Z tohto podujatia nikto neodišiel naprázdno - súťažiaci si odniesli cenné medajly a naši študenti dobrý pocit z toho, že mohli svojou troškou prispieť k spestreniu všedných dní našich starších spoluobčanov.

 • Preukaz ISIC/EURO

  Držitelia preukazov žiaka ISIC/EURO<26 majú možnosť na škole si zákupiť známku ISIC 09/2016 na aktuálny školský rok, ktorá im umožní naďalej využívať zľavy v obchodoch, kinách, prevádzkach s občerstvením a na študentské zľavy v zahraničí a na mnohé iné. K novej známke ISIC 09/2016 navyše žiak dostane viac ako 50 špeciálnych kupónov s rôznymi extra zľavami. Súčasná platnosť preukazu vyprší 30.9.2015. Známku si žiak môže zakúpiť u p.p. Valkovej. Bližšie informácie je možné nájsť na www.studentskypreukaz.sk

 • Miesto konania: budova ústredia NBS, Imricha Karvaša 1, Bratislava
  Kedy: 26. september 2015 (v sobotu) od 9.00 h – 15.00 h

  Návštevníci si budú môcť pozrieť pracovňu guvernéra a rokovaciu miestnosť Bankovej rady NBS, zlatú tehličku, novú 20 € bankovku a falošné bankovky a mince.
  Pripravené sú aj ukážky prepravy peňazí, pancierové vozidlá a poradňa ochrany finančných spotrebiteľov.  

  Ak máte záujem zúčastniť sa, kontaktujte Ing. Šilhárovú alebo Ing. Škodovú
   

 • V stredu 2.septembra 2015 sme zahájili nový školský rok. Dúfame, že bude pre našu školu aspoň taký úspešný, ako ten predchádzajúci. Reportáž z prvého dňa v našej škole si môžete pozrieť tu:

strana:

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
  Tehelná 4, 920 01 Hlohovec
 • Sekretariát: 033/7301640
  Riaditeľka : 033/7320584
  Zást.štatutára: 033/7421427
  Hospodársky úsek: 033/7320576
  Jedáleň: 033/7301499
  Mail: oahc@zupa-tt.sk
  Web: www.oahlohovec.edupage.sk

Fotogaléria